Privacy

Via het PGB Portaal kunnen zorgkantoren, gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uitvoering geven aan een aantal aan hen opgedragen wettelijke taken en kunt u als budgethouder uw persoonsgebonden budget (pgb) beheren. In het PGB Portaal worden persoonsgegevens verwerkt. Met verwerken worden alle handelingen met betrekking tot persoonsgegevens bedoeld, zoals opslaan, delen en vernietigen. In deze privacyverklaring lichten wij – zorgkantoren, gemeenten en de SVB – toe op welke wijze wij uw persoonsgegevens verwerken.