9. Uw rechten

Het recht op inzage, rectificatie, wissing en opslagbeperking

U heeft het recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing en beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens. Deze rechten kunt u bij de verwerkingsverantwoordelijken inroepen.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens

U kunt uw recht op overdraagbaarheid van gegevens niet inroepen tegen de gemeente, het zorgkantoor of de SVB. Dit recht is slechts van toepassing voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming of noodzakelijk is voor de uitoefening van een overeenkomst. De verwerking die plaatsvindt door de SVB, de gemeenten en het zorgkantoor is niet op deze wettelijke grondslagen gebaseerd. U kunt uw recht op overdraagbaarheid van gegevens mogelijk wel uitoefenen ten opzichte van de zorgverlener met wie u een zorgovereenkomst heeft gesloten.

Het recht op bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerkingen die plaatvinden in het PGB Portaal voor zover de verwerkingen zijn gebaseerd op de wettelijke grondslagen ‘gerechtvaardigd belang’ of ‘noodzakelijk voor de uitvoering van een publieke taak’ (artikel 6, eerste lid, sub f of e, AVG). In hoofdstuk 3 van deze privacyverklaring is toegelicht welke verwerkingen zijn gebaseerd op artikel 6, eerste lid, sub f/e AVG.

Contactpunt

Om de uitoefening van uw rechten te vergemakkelijken hebben de gemeente, het zorgkantoor en de SVB een contactpunt (Contactpunt) ingericht. Indien u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u uw verzoek richten tot het Contactpunt. Het Contactpunt beoordeelt aan de hand van de inhoud van uw verzoek op welke verwerkingsverantwoordelijke(n) (de gemeente, het zorgkantoor en/of de SVB) en op welke persoonsgegevens uw verzoek betrekking heeft. Het Contactpunt stuurt het verzoek vervolgens door aan de betrokken partijen. De betreffende gemeente, zorgkantoor of de SVB handelt uw verzoek verder af.

Het Contactpunt bereikt u via de contactgegevens van de SVB op onze contactpagina.