Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring. Behaald resultaat: AA

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 07 maart 2019. Het PGB Portaal voldoet aan de toegankelijkheidseisen van Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen op niveau AA (testrapport).

Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, duurzaamheid, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van websites. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het uw zorgkantoor of gemeente dan weten. Bekijk hiervoor de contactgegevens.