Toegankelijkheid

Mijnpgb.nl wil dat iedereen deze website en het PGB Portaal kan gebruiken. Ook mensen met een (functionele) beperking. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden door te mailen naar onze dienstpostbus.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen (voorheen: webrichtlijnen) voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk EN 301 549.

Toegankelijkheidsverklaring mijnpgb.nl.

Onderzoeksresultaten

De website en het PGB Portaal zijn allebei getoetst op toegankelijkheid. Het PGB Portaal voldoet volledig. Mijnpgb.nl voldoet bijna volledig, daar zijn nog een paar elementen die we aan het optimaliseren zijn. Meer leest u in de rapporten hieronder.

Borging van toegankelijkheid

Wij borgen goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van deze website.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Platform Rijksoverheid Online

Deze website gebruikt een gemeenschappelijke infrastructuur (Platform Rijksoverheid Online) die aan de functioneel-technisch eisen van de Webrichtlijnen voldoet. Meer hierover leest u in het technische onderzoeksrapport over de toegankelijkheid van Platform Rijksoverheid Online. Daarnaast zijn er eisen binnen de Webrichtlijnen die gaan over de redactionele aspecten van de website.