8. Bewaartermijnen

De gemeente, het zorgkantoor en de SVB bepalen zelfstandig hoe lang zij uw gegevens bewaren in het PGB Portaal.

Bij het vaststellen van een bewaartermijn zijn de gemeente, het zorgkantoor en de SVB gebonden aan wettelijke bewaartermijnen die volgen uit de Wmo, Jw en de Wlz. Zo zijn de gemeente en de SVB op grond van de Wmo verplicht om uw persoonsgegevens minstens 15 jaar te bewaren (artikel 5.3.4, eerste lid, Wmo).

Indien persoonsgegevens moeten worden gewist, draagt VWS in zijn rol als verwerker zorg voor de feitelijke wissing van de persoonsgegevens in het PGB Portaal.