7. Datalek

Indien zich een inbreuk in verband met persoonsgegevens (een datalek) voordoet, zal dit binnen de wettelijke termijnen worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De gemeenten, zorgkantoren en de SVB hebben daartoe met elkaar en VWS afspraken gemaakt.