4. Gegevensuitwisseling

Binnen het PGB Portaal kunnen de verwerkingsverantwoordelijken op een beveiligde manier gegevens uitwisselen met derden zolang dat noodzakelijk is en wettelijk is toegestaan. Ook de gegevensuitwisseling tussen VWS en de verwerkingsverantwoordelijken vindt uitsluitend plaats als dat noodzakelijk is en volgens de wet is toegestaan.

De verwerkingsverantwoordelijken kunnen u verder informeren over welke specifieke persoonsgegevens zij uitwisselen met derden. Door VWS worden uw persoonsgegevens met geen enkele andere partij dan de betrokken verwerkingsverantwoordelijken uitgewisseld behalve als:

  • dit verplicht is op grond van een gerechtelijk bevel, of
  • dit is vereist op grond van een wettelijk voorschrift, of,
  • dit gebeurt met voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokkene.

De ontvangers van uw persoonsgegevens

De volgende partijen ontvangen via het PGB Portaal (een deel van) de persoonsgegevens van (vertegenwoordigers van) budgethouders en zorgverleners:

  • de SVB, de gemeente en het zorgkantoor voor zover zijn in hun rol als (gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijken persoonsgegevens met elkaar uitwisselen;
  • VWS in zijn rol als verwerker door zorg te dragen voor het beheer en onderhoud van het PGB Portaal;
  • ODC-Noord, ICTU en de SVB in hun rol als subverwerker van VWS;
  • VECOZO B.V. die het berichtenverkeer van en naar het PGB Portaal verzorgt en in dat kader persoonsgegevens verwerkt;
  • Vektis C.V. die de koppeling met het AGB-register verzorgt en in dat kader persoonsgegevens uit het PGB Portaal verwerkt;
  • CompeT&T die als verwerker van de SVB de toegang tot het BRP verzorgt;
  • UWV die in specifieke gevallen van de SVB een zwangerschapsmelding ontvangt, zodat UWV kan vaststellen of de zorgverlener een zwangerschapsuitkering ontvangt.