6. Geheimhoudingsverklaringen

Voor zover de gemeente, het zorgkantoor en de SVB een derde zoals genoemd onder hoofdstuk vier. heeft ingeschakeld om (namens hen) persoonsgegevens te verwerken, hebben de medewerkers van de betreffende derde (bijv. de medewerkers van VWS) een specifieke geheimhoudingsverklaring ondertekend.