6. Geheimhoudingsverklaringen

Voor zover de gemeente, het zorgkantoor en de SVB een derde zoals genoemd onder hoofdstuk 4 heeft ingeschakeld om (namens hen) persoonsgegevens te verwerken, hebben de medewerkers van de betreffende derde (bijv. de medewerkers van VWS) een specifieke geheimhoudingsverklaring ondertekend.