2. Type persoonsgegevens die worden verwerkt

In het PGB Portaal kunnen verschillende soorten persoonsgegevens worden verwerkt. Het gaat daarbij om:

 • Persoonsgegevens van de budgethouder

  Hieronder valt: naam, geslacht, BSN, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN, loonstrookgegevens, en tot slot eventuele gegevens over de gezondheid van de budgethouder (bijv. een indicatie van de geleverde zorg) die zijn opgenomen in de zorgovereenkomst en de declaratie.
 • Persoonsgegevens van de vertegenwoordiger van de budgethouder

  Hieronder valt: aard van de relatie met de budgethouder, NAW-gegevens, geslacht, BSN, (eventueel) KvK-nummer en telefoonnummer en e-mailadres.
 • Persoonsgegevens van de zorgverlener

  Hieronder valt: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, de IBAN van de zorgverlener, de tenaamstelling van de IBAN, loonstrookgegevens, (eventueel) KvK-nummer en (eventueel) de AGB-code. Het is tot slot mogelijk dat bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt in de vorm van een ziek- en herstelmelding of een zwangerschapsmelding.
 • Persoonsgegevens van de medewerkers van de verwerkingsverantwoordelijken

  Hieronder valt: naam medewerker, inloggegevens en loggegevens.