11. Vragen of klachten

Heeft u een vraag of opmerking over het gebruik van uw persoonsgegevens? Of heeft u vragen over uw privacy rechten, deze privacyverklaring of over hoe wij omgaan met privacy in het algemeen? Neem dan contact op met onze Centrale Functionaris Gegevensbescherming (CFG). De CFG is een vertrouwenspersoon die erop toeziet dat wij ons houden aan de Wet op de privacy.

Contact opnemen

Gebruik dit e-mailformulier voor contact met de Functionaris Gegevensbescherming of stuur een brief naar:

PGB Portaal, p/a Sociale Verzekeringsbank
t.a.v. Centrale Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 1100
1180 BH Amstelveen

U ontvangt binnen een maand een reactie. Soms kunnen we uw verzoek niet meteen afhandelen en wordt de reactietermijn met nog een maand verlengd. Bijvoorbeeld omdat het gaat om veel informatie. U krijgt dan bericht van ons voordat de eerste maand voorbij is. Wij laten u ook weten waarom het langer duurt.

Als u vragen of een klacht heeft over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt, kunt u daartoe ook contact opnemen met het Contactpunt (zie hiervoor hoofdstuk 9).

Daarnaast kunt u ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.