Zorgovereenkomst

Hoe u in het PGB Portaal makkelijk een zorgovereenkomst opstelt, wijzigt en beëindigt leest u hier. Of bekijk de video over het opstellen van een zorgovereenkomst. Wilt u meer weten over het opstellen van een overeenkomst? Lees dan de 'Toelichting zorgovereenkomst'.

Uitlegvideo voor het opstellen van een zorgovereenkomst

In deze overzichtelijke video vertelt Eva over het opstellen van een zorgovereenkomst in het PGB Portaal. Zodat u er zelf makkelijk mee aan de slag kunt.

Hallo. Ik ben Eva. In vier overzichtelijke video’s leg ik uit hoe het PGB Portaal werkt en wat de mogelijkheden zijn. Handig, want hierna kunt u eenvoudig zelf aan de slag. In deze video vertel ik meer over het opstellen van een zorgovereenkomst.

Eerst logt u in via www.mijnpgb.nl. Hulp nodig bij inloggen? Bekijk dan de video over inloggen. In dit voorbeeld log ik in als vertegenwoordiger.

Goed, ik ben nu ingelogd en kom op de startpagina met verschillende vakjes, ook wel tegels genoemd. Hier kiest u voor de tegel ‘Opstellen zorgovereenkomsten’. Het opstellen van een zorgovereenkomst in het portaal gebeurt in 5 stappen. In de stappenbalk ziet u precies waar u bent.

Voordat u begint is het goed om alvast werkafspraken te maken met de zorgverlener die u wilt opnemen in de zorgovereenkomst. In het portaal krijgt u per stap vragen die passen bij uw situatie. Vul deze in waar nodig of controleer de vooraf ingevulde gegevens goed.

Op verschillende pagina’s vindt u blauwe knoppen met een “i”. Klik erop voor extra uitleg over de stap. Ook krijgt u hulp aangeboden bij sommige keuzes die gemaakt moeten worden en helpt het PGB Portaal door het automatisch invullen van sommige gegevens.

U hoeft de zorgovereenkomst niet in één keer op te stellen, dat is wel zo prettig. Tijdens het invullen kunt u de zorgovereenkomst tussendoor opslaan. Zo kunt u hem later aanvullen. U vindt hem dan terug onder ‘Overzicht zorgovereenkomsten’ in het menu of op de startpagina.

Stap 1 is: Partijen. Ik ben ingelogd als vertegenwoordiger en kies hier om welke budgethouder het gaat. Verder zie ik mijn gegevens. Deze gegevens komen uit mijn profiel en hoef ik dus niet zelf in te vullen. Kies hier met welke zorgverlener u een zorgovereenkomst wilt opstellen.

Heeft u meerdere zorgverleners nodig? Sluit dan met elke zorgverlener apart een zorgovereenkomst af. Ook kiest u hier de soort overeenkomst. Er zijn vier opties:

  • Zorgverlener werkt in opdracht
  • Zorgverlener is bij mij in dienst
  • Zorgovereenkomst met partner of familielid
  • Zorgovereenkomst met een zorginstelling

Ik kies voor ‘Zorgverlener bij mij in dienst’ en beantwoord de vragen die verschijnen.  Dan komt stap 2: de werkafspraken. Hier vult u afspraken in die u heeft gemaakt met de zorgverlener. Het gaat om: Ingangsdatum, looptijd, proeftijd en welke werkafspraken zijn gemaakt met de zorgverlener.

Vervolgens vult u de werkafspraken in. Spreek van tevoren af of de zorgverlener een vast of onregelmatig aantal uren voor u gaat werken. Kies vervolgens of u één of meerdere tarieven heeft afgesproken.

Ik kies nu meerdere tarieven, en geef per tarief aan welke taak en bedrag daarbij horen.

Werkt uw zorgverlener een vast aantal uren? Vink dan die optie aan. Vul vervolgens het aantal uren per dag in en geef aan of het gaat om een vast bedrag, of dat de zorgverlener de uren achteraf declareert. En geef eventueel aan wat is afgesproken over de vakantie-uren. Ook nu kunt u kiezen voor één of meerdere tarieven, vul deze allemaal in.

Reiskosten mogen soms ook worden vergoed uit het pgb. Geef ook hier aan wat u met elkaar heeft afgesproken. Als alle werkafspraken zijn ingevuld, klikt u op volgende stap.

We zijn nu bij stap 3, de algemene afspraken. Deze gaan over de salarisadministratie en zorgbeschrijving. De SVB zal de salarisadministratie verzorgen. Geef aan of de zorgverlener loonheffingskorting wil laten toepassen. En upload de voor- en achterkant van een geldig identiteitsbewijs van de zorgverlener.

Lees de standaardafspraken goed door en vul eventuele overige afspraken in. Klik op ‘volgende stap’.

Nu alle afspraken zijn ingevuld controleert u deze in stap 4. Wilt u iets aanpassen? Klik dan onderaan de pagina op ‘vorige stap’ om 1 of meerdere stappen terug te gaan. Bent u tevreden? Klik dan op ‘delen met zorgverlener’. De overeenkomst wordt naar de zorgverlener verstuurd.

Als uw zorgverlener akkoord is ondertekent die de zorgovereenkomst. Dit kunt u terugzien in het statusoverzicht aan de rechterzijde. Vervolgens ondertekent u ook de zorgovereenkomst. Met uw DigiD zet u digitaal uw handtekening. Zo voorkomt u dat ingevulde formulieren alsnog moeten worden uitgeprint en per post verstuurd moeten worden.

Daarna beoordeelt de verstrekker de overeenkomst. In het Overzicht Zorgovereenkomsten volgt u de status. Nu is het opstellen van de zorgovereenkomst afgerond.

Bent u klaar op het PGB Portaal dan kunt u nu veilig uitloggen. Klik op Uitloggen.

Opstellen zorgovereenkomst

Het opstellen van een zorgovereenkomst in het PGB Portaal gebeurt in 5 stappen. Deze stappen ziet u in een stappenbalk op uw scherm. U ziet zo precies in welke stap u bent.

Afspraken met zorgverlener

Voordat u begint is het goed om afspraken te maken met uw zorgverlener. Deze neemt u straks op in de zorgovereenkomst. In het PGB Portaal ziet u per stap alleen de vragen voor uw situatie.

Het is handig om de gemaakte afspraken met uw zorgverlener meteen in het portaal te zetten.

Aan de slag met uw zorgovereenkomst

Vanaf de startpagina in het PGB Portaal kiest u voor ‘Opstellen zorgovereenkomst’. Hier kunt u ook naartoe via het menu.

De blauwe icoontjes met een i geven extra uitleg. En u kunt hulp krijgen bij uw keuze. Zo helpt het PGB Portaal u bij het invullen van de overeenkomst.

Tijdens het invullen kunt u de zorgovereenkomst ook opslaan. De overeenkomst hoeft u dus niet in één keer op te stellen. De opgeslagen zorgovereenkomst kunt u later verder invullen. U vindt deze terug onder 'Overzicht zorgovereenkomsten'.

De overeenkomst opstellen in 5 stappen:

Wijzigen na het delen

Ook na het delen van de zorgovereenkomst met uw zorgverlener kunt u de zorgovereenkomst nog wijzigen. Dit kan ook als uw zorgverlener de overeenkomst al digitaal heeft ondertekend. Een gewijzigde zorgovereenkomst moet u altijd opnieuw delen met uw zorgverlener. En uw zorgverlener moet de door u aangepaste overeenkomst altijd opnieuw ondertekenen.

Ondertekenen en indienen

Controleer eventuele wijzigingen die de zorgverlener heeft aangebracht goed. Bent u akkoord met alle afspraken? Dan zet u een digitale handtekening met de knop 'Ondertekenen'. De zorgovereenkomst wordt dan ingediend bij uw zorgkantoor of gemeente.

Meer over het ondertekenen van de zorgovereenkomst.

Beoordeling zorgkantoor of gemeente

Uw zorgkantoor of gemeente beoordeelt uw zorgovereenkomst. U krijgt een bericht wanneer uw zorgovereenkomst is beoordeeld.

Overzicht zorgovereenkomsten

Op de pagina 'Overzicht zorgovereenkomsten' ziet u uw zorgovereenkomsten en de status. Ook een tussentijds opgeslagen zorgovereenkomst; open de overeenkomst en vul deze verder in.

Wijzigen, verlengen of beëindigen

Wilt u een goedgekeurde zorgovereenkomst wijzigen, verlengen of beëindigen? Dat kan direct in het portaal.

Uitlegvideo voor het wijzigen, verlengen en beëindigen van een zorgovereenkomst

In deze overzichtelijke video vertelt Eva over het wijzigen, verlengen en beëindigen van een zorgovereenkomst in het PGB Portaal. Zodat u er zelf makkelijk mee aan de slag kunt.

Hallo. Ik ben Eva. In vier overzichtelijke video’s leg ik u uit hoe het PGB Portaal werkt en wat de mogelijkheden zijn. Handig, want hiermee kunt eenvoudig zelf aan de slag.

In deze video vertel ik meer over het wijzigen, verlengen en beëindigen van een zorgovereenkomst. Ook dat kan direct in het portaal. Eerst logt u in via www.mijnpgb.nl. Hulp nodig bij inloggen? Bekijk dan de video over inloggen. Ik log nu zelf in als vertegenwoordiger.

U bent nu ingelogd en ziet op de startpagina verschillende vakjes, tegels genaamd. Hier kiest u voor de tegel ‘Overzicht zorgovereenkomsten’. Kies de juiste zorgovereenkomst en klik op de knop ‘Wijzigen’.

Bij een wijziging van een zorgovereenkomst doorloopt u 5 stappen. In de stappenbalk ziet u precies hoe ver u bent. Voor extra hulp en informatie klikt u op de knop informatie over wijzigen.

Controleer in stap 1 de ingevulde gegevens zorgvuldig en pas ze zonodig aan.

Controleer bij stap 2 de werkafspraken die gemaakt zijn met de zorgverlener. Wijzigingen die u of uw zorgverlener maken, moet u beiden ondertekenen. Voor een paar wijzigingen geldt dit niet, die kunt u meteen doorvoeren. Een verlenging of een wijziging in overige afspraken bijvoorbeeld.

Controleer bij stap 3 de algemene afspraken. Ga dan door naar stap 4.

In stap 4 ziet u altijd of uw wijziging moet worden goedgekeurd, dan staat er ‘delen met zorgverlener’.

U heeft nu een zorgovereenkomst gewijzigd en gedeeld met uw zorgverlener.

Heeft u een zorgovereenkomst voor bepaalde tijd die u wilt verlengen? Dat kan ook eenvoudig in het portaal. Kies via de tegel overzicht zorgovereenkomsten de zorgovereenkomst die u wilt verlengen en klik op de knop wijzigen. In stap 2 krijgt u de vraag of u de zorgovereenkomst wilt verlengen en tot wanneer. De zorgovereenkomst moet na deze wijziging door uw zorgverlener en u zelf worden ondertekend.

Houd er rekening mee dat wijzigingen altijd ingaan op de eerste dag van de volgende maand.

Wanneer u een zorgovereenkomst wil beëindigen, bespreekt u dit eerst met uw zorgverlener.

Open daarna op de pagina ‘Overzicht zorgovereenkomsten’ de juiste zorgovereenkomst en klik op de knop ‘Beëindigen’. Vul hier de nieuwe einddatum van de zorgovereenkomst in. Houd hierbij wel rekening met de geldende opzegtermijn.

Mocht de zorgverlener het niet eens zijn met de beëindiging, dan gelden er andere regels. Deze informatie ziet u in het portaal tijdens het beëindigen van de overeenkomst.

Nu weet u alles over het wijzigen, verlengen en beëindigen van zorgovereenkomsten.

Ben u klaar in het PGB Portaal kunt u nu veilig uitloggen. Klik op de knop Uitloggen.

Wijzigen of verlengen

Open op de pagina 'Overzicht zorgovereenkomsten' de juiste zorgovereenkomst en klik daarna op de knop 'Wijzigen'. Uw wijzigingen of die van uw zorgverlener, moeten altijd door u én uw zorgverlener worden ondertekend. Sommige wijzigingen kunt u daarna zelf doorvoeren, bijvoorbeeld een verlenging of een wijziging in overige afspraken. Voor andere wijzigingen is opnieuw goedkeuring van uw zorgkantoor of gemeente nodig. Bijvoorbeeld als het gaat om een wijziging in de werkzaamheden of de tarieven. In stap 4 ziet u of uw wijziging moet worden goedgekeurd door uw zorgkantoor of gemeente.

Let op!

Wijzigingen gaan altijd in per de eerste van de maand.

Beëindigen

Wanneer u een zorgovereenkomst (eerder) wilt beëindigen, bespreekt u dit eerst met uw zorgverlener. Open op de pagina 'Overzicht zorgovereenkomsten' de juiste zorgovereenkomst en klik daarna op de knop 'Beëindigen'. Vul hier de nieuwe einddatum van de zorgovereenkomst in. Houd hierbij wel rekening met de opzegtermijn. Mocht de zorgverlener het niet eens zijn met de beëindiging, dan gelden er andere regels. Deze informatie krijgt u tijdens het opstellen van de beëindiging.