Zorgovereenkomst

In 7 stappen leggen we uit hoe u makkelijk een nieuwe zorgovereenkomst opstelt. En u leest hoe u een zorgovereenkomst wijzigt of beëindigd. Gedetailleerde informatie over de zorgovereenkomst staat onder de toelichting zorgovereenkomst:

PGB Portaal - Zorgovereenkomst opstellen

Heeft u een pgb gekregen?

Maak dan eerst duidelijke afspraken met uw zorgverlener.

Daarna stellen u en uw zorgverlener de zorgovereenkomst op.

Op de pagina 'aan de slag' vindt u een korte handleiding over het opstellen van een zorgovereenkomst.

Kies voor ‘opstellen zorgovereenkomst'.

Dit gaat in vijf stappen.

Stap 1: Partijen

Met wie sluit u de zorgovereenkomst af?

En om welk soort zorgovereenkomst gaat het?

U kunt hulp krijgen bij uw keuze.

Vul de gegevens in.

Wilt u ergens meer informatie over? Klik op de ‘i’.

Stap 2: Werkafspraken

Vul alle werkafspraken in.

Bijvoorbeeld…

Welke periode gaat het om?

En welke werkzaamheden en vergoedingen spreekt u af met uw zorgverlener?

Stap 3: Algemene afspraken

Lees ze goed door! Ze zijn onderdeel van de overeenkomst.

Stap 4: Controle

Controleer alles.

Is alles akkoord? Dan deelt u de zorgovereenkomst met uw zorgverlener.

Stap 5: Gedeeld

De zorgverlener controleert, vult eventueel aan en ondertekent.

U ziet wat er al gebeurd is.

U controleert opnieuw alles en ondertekent als laatste.

Daarna gaat de zorgovereenkomst naar de gemeente of het zorgkantoor.

Die moet de zorgovereenkomst beoordelen en goedkeuren.

Hiervan krijgt u bericht per e-mail of post.

Zodra de goedkeuring binnen is kan de zorgverlener voor u aan het werk!

Voor meer informatie, ga naar www.mijnpgb.nl.

Opstellen zorgovereenkomst

Stap 1: Voorbereiden

Geldige toekenningsbeschikking

Om in het PGB Portaal een zorgovereenkomst op te stellen heeft u een geldige toekenningsbeschikking nodig. Heeft u deze niet, neem dan contact op met uw zorgkantoor of gemeente.

Afspraken met zorgverlener

Maak afspraken met uw zorgverlener. Deze informatie neemt u op in de zorgovereenkomst. Onder stap 3 ‘Opstellen’ staan de belangrijkste onderdelen die kunnen voorkomen in een zorgovereenkomst. Niet alles zal voor uw situatie gelden.

Wanneer u de zorgovereenkomst opstelt in het portaal, krijgt u alleen vragen over onderdelen passend bij uw situatie. Het is handig om de gemaakte afspraken met uw zorgverlener meteen in het portaal in te voeren.

Stap 2: Navigeren

Log in op het PGB Portaal. Kies vanaf de startpagina van het PGB Portaal voor 'Opstellen zorgovereenkomst'. Deze optie vindt u ook in het menu van het portaal.

Stap 3: Opstellen

Bovenaan de pagina 'Opstellen zorgovereenkomst' ziet u een stappenbalk. Zo ziet u precies in welke stap van het proces u bent.

Tijdens het invullen kunt u de zorgovereenkomst ook opslaan. U hoeft de overeenkomst dus niet in één keer op te stellen. De opgeslagen zorgovereenkomst kunt u later verder invullen en vindt u terug onder 'Overzicht zorgovereenkomsten'.

De overeenkomst stelt u op in 5 stappen. Hoe dat werkt leest u hier:

1. Partijen

Kies hier, onder andere, met welke zorgverlener u een zorgovereenkomst wilt opstellen. Dit kan een zorgverlener zijn met wie u al eerder een zorgovereenkomst heeft opgesteld of een nieuwe zorgverlener. Heeft u meer zorgverleners nodig? Sluit dan met elke zorgverlener apart een zorgovereenkomst af.

Het soort zorgovereenkomst kiest u ook hier. Kies de overeenkomst die past bij uw situatie. Hulp voor het maken van de juiste keuze vindt u onder 'Uitleg'.

2. Werkafspraken

Onder 'Werkafspraken' spreekt u de volgende zaken af:

  • Looptijd van de zorgovereenkomst
  • Proeftijd (in sommige situaties)
  • Brutotarief
  • Werkzaamheden
  • Reiskosten (in sommige situaties)

3. Algemene afspraken

Bij'Algemene afspraken' spreekt u de volgende zaken af:

  • Salarisadministratie (in sommige situaties)
  • Zorgbeschrijving (voor de Wlz)
  • Standaard afspraken (o.a. geheimhouding en opzegtermijnen)
  • Overig (bijv. huisregels)

4. Controle

Hier ziet u een overzicht van de ingevulde zorgovereenkomst. Controleer of alles goed in de overeenkomst staat. Wilt u nog iets aanpassen? Met de knop 'vorige stap' gaat u terug in het proces. U kunt ook nog een notitie toevoegen voor uw zorgverlener.

Is alles goed ingevuld? Dan deelt u de zorgovereenkomst met uw zorgverlener. Klik hiervoor op de knop 'Delen met zorgverlener'. Uw zorgverlener ontvangt hiervan bericht.

5. Gedeeld

De zorgovereenkomst is gedeeld met uw zorgverlener. Ook nu kunt u nog wijzigingen aanbrengen in de zorgovereenkomst. Dit kan ook nog als de zorgverlener de overeenkomst al digitaal heeft ondertekend.

Heeft u een wijziging doorgevoerd na het delen? Dan moet u de zorgovereenkomst wél opnieuw delen met uw zorgverlener. En uw zorgverlener moet de (aangepaste) overeenkomst opnieuw ondertekenen.

Stap 4: Ondertekenen zorgverlener

Is de zorgovereenkomst gedeeld? Dan kan de zorgverlener gegevens wijzigen of aanvullen en de zorgovereenkomst ondertekenen. De zorgovereenkomst komt dan weer terug bij u.

Stap 5: Ondertekenen budgethouder

Controleer eventuele wijzigingen die de zorgverlener heeft aangebracht goed. Bent u akkoord met alle afspraken? Dan zet u een digitale handtekening met de knop 'Ondertekenen'. De zorgovereenkomst wordt dan ingediend bij uw zorgkantoor of gemeente.

Stap 6: Beoordeling zorgkantoor of gemeente

Uw zorgkantoor of gemeente beoordeelt uw zorgovereenkomst. In ongeveer zeven dagen krijgt u een reactie. Dit hangt wel af van de drukte. U krijgt een bericht wanneer uw zorgovereenkomst is beoordeeld.

Stap 7: Overzicht

Bekijk uw zorgovereenkomsten op de pagina 'Overzicht zorgovereenkomsten'. Klik hiervoor op een zorgovereenkomst. Of vul een zorgovereenkomst die nog niet is ingediend verder in.

Wijzigen, verlengen of beëindigen

Wilt u een goedgekeurde zorgovereenkomst wijzigen, verlengen of beëindigen? Dat kan direct in het portaal.

Wijzigen of verlengen

Open op de pagina 'Overzicht zorgovereenkomsten' de juiste zorgovereenkomst en klik daarna op de knop 'Wijzigen'. Wijzigingen die uw zorgverlener of u maakt, moeten altijd ondertekend worden door uw zorgverlener en u. Sommige wijzigingen kunt u daarna zelf doorvoeren, bijvoorbeeld een verlenging of een wijziging in overige afspraken. Voor andere wijzigingen is opnieuw goedkeuring van uw zorgkantoor of gemeente nodig. Bijvoorbeeld als het gaat om een wijziging in de werkzaamheden of de tarieven. In stap 4 ziet u of uw wijziging moet worden goedgekeurd door uw zorgkantoor of gemeente.

Let op!

Wijzigingen gaan altijd in per de eerste van de maand.

Beëindigen

Wanneer u een zorgovereenkomst (eerder) wilt beëindigen, bespreekt u dit eerst met uw zorgverlener. Open op de pagina 'Overzicht zorgovereenkomsten' de juiste zorgovereenkomst en klik daarna op de knop 'Beëindigen'. Vul hier de nieuwe einddatum van de zorgovereenkomst in. Houd hierbij wel rekening met de opzegtermijn. Mocht de zorgverlener het niet eens zijn met de beëindiging, dan gelden er andere regels. Deze informatie krijgt u tijdens het opstellen van de beëindiging.