Stap 1: Deelnemende partijen

In het PGB Portaal krijgt u alleen de vragen te zien die voor u gelden. Hieronder wordt stap 1 toegelicht.

Budgethouder

Heeft u zelf zorg nodig? Dan bent u de budgethouder. Regelt u de pgb-zaken voor iemand anders, bijvoorbeeld uw kind dat jonger is dan 18 jaar? Dan is uw kind de budgethouder. De gegevens van de budgethouder worden opgehaald uit het profiel van de budgethouder. Wijzig in het profiel zo nodig de gegevens.

Vertegenwoordiger

Sommige budgethouders hebben een vertegenwoordiger. Een vertegenwoordiger regelt de pgb-zaken voor de budgethouder. Dit kan ook een organisatie zijn. De vertegenwoordiger regelt de administratie, overlegt met de zorgverlener, heeft contact met de SVB en ontvangt de brieven. Geef het als budgethouder door aan het zorgkantoor of de gemeente als er sprake is van een vertegenwoordiger. Het zorgkantoor of de gemeente zet de vertegenwoordiger op de toekenningsbeschikking. Daardoor kan de vertegenwoordiger in het PGB Portaal alles voor de budgethouder regelen en wordt de vertegenwoordiger automatisch in stap 1 getoond. De gegevens van de vertegenwoordiger worden opgehaald uit zijn/haar profiel. Wijzig in het profiel zo nodig de gegevens.

Toekennings­beschikking

Budgethouders hebben een geldige toekenningsbeschikking nodig om een zorgovereenkomst op te kunnen stellen. Het zorgkantoor of de gemeente zorgt dat de toekenningsbeschikking in het PGB Portaal staat. Budgethouders kunnen met elke zorgverlener maar één zorgovereenkomst opstellen. Gaat de zorgverlener werkzaamheden uitvoeren die vallen onder verschillende wetten? Geef dan aan om welke toekenningsbeschikkingen het gaat.

Soort zorg­overeenkomst

Een zorgovereenkomst kan worden afgesloten met verschillende soorten zorgverleners, bijvoorbeeld een zorginstelling, zzp'er, familielid, partner, buurman etc. In het vervolg van deze toelichting wordt gesproken over de 'zorgverlener' als het over één van deze verschillende soorten zorgverleners gaat.

Er zijn vier soorten zorgovereenkomsten:

  • Zorgovereenkomst met zorginstelling
  • Zorgverlener werkt in opdracht (ook wel zorgovereenkomst van opdracht genoemd)
  • Zorgverlener is bij mij in dienst (ook wel arbeidsovereenkomst genoemd)
  • Zorgovereenkomst met partner of familielid.

Het is belangrijk dat de budgethouder de juiste zorgovereenkomst kiest die past bij de zorgverlener en de situatie. Onder de knop ‘Hulp bij kiezen' vindt u meer informatie over de verschillende soorten zorgovereenkomsten. Kijk voor aanvullende informatie op de website van de SVB. Zodra een soort zorgovereenkomst is gekozen en gedeeld met de zorgverlener kan de soort zorgovereenkomst niet meer worden gewijzigd.

Zzp'er

Als de zorgverlener in opdracht voor de budgethouder gaat werken, is het belangrijk om te weten of de zorgverlener de werkzaamheden uitvoert als zzp'er. Is dat niet zeker? Dan kan de budgethouder of de zorgverlener bij de Belastingdienst navragen of de zorgverlener werkt als ondernemer voor de inkomstenbelasting. In dat geval betaalt de zorgverlener zelf belasting en premie aan de belastingdienst. Is de zorgverlener geen zzp'er? Dan moeten de afspraken die de budgethouder met de zorgverlener maakt voldoen aan de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Dit houdt in dat de budgethouder de zorgverlener minimaal het minimumloon en 8% vakantiebijslag moet betalen.

Kleinschalig wooninitiatief

Sluit de budgethouder een zorgovereenkomst met een zorginstelling af en is er sprake van een zogenaamd 'kleinschalig wooninitiatief'? Geef dit dan aan. In dat geval kunnen de kosten voor het wooninitiatief los gedeclareerd worden.

Gegevens zorgverlener

Is de zorgverlener een zorginstelling of een zzp'er? Dan heeft de budgethouder de AGB-code van de zorgverlener nodig.

Is de zorgverlener geen zorginstelling of zzp'er? Dan heeft de budgethouder de volgende gegevens van de zorgverlener nodig:

  • Naam
  • Burgerservicenummer (BSN): bestaat uit 8 of 9 cijfers
  • Geboortedatum
  • Adres

De zorgverlener vult zelf overige persoonlijke gegevens in, zoals het IBAN-nummer voor de vergoeding. Het is mogelijk om een buitenlands IBAN-nummer in te vullen.

Werkt de zorgverlener eerst als zzp'er voor de budgethouder en daarna niet meer of andersom? Voer de zorgverlener dan in als 'nieuwe zorgverlener'. De zorgverlener moet dan met een ander account inloggen.