Stap 3: Algemene afspraken

In het PGB Portaal krijgt u alleen de vragen te zien die voor u gelden. Hieronder wordt stap 3 toegelicht.

Salarisadministratie

Over het loon of de vergoeding van de zorgverlener moeten altijd belastingen en premies worden betaald. Is de zorgverlener geen zorginstelling of zzp'er? Dan kan de budgethouder de SVB vooraf de belastingen en premies laten inhouden en laten afdragen aan de Belastingdienst. Dat noemen we de salarisadministratie. Ook maakt de SVB dan de loonstroken en jaaropgaven voor de budgethouder en de zorgverlener.

Neemt de budgethouder de zorgverlener in dienst en werkt de zorgverlener 4 of meer dagen voor de budgethouder? Dan is de salarisadministratie verplicht. In andere gevallen kan de budgethouder ervoor kiezen om de salarisadministratie door de SVB te laten doen. Als de budgethouder niet voor salarisadministratie kiest, dan is de zorgverlener zelf verantwoordelijk voor het afdragen van premies. Kijk op de website van de SVB naar de voorwaarden voor uitbesteding van de  salarisadministratie.

Als de budgethouder in overleg met de zorgverlener kiest voor salarisadministratie, dan uploadt de budgethouder een kopie van de voor- en achterkant van het identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) van de zorgverlener.

Loonheffingskorting

Is de zorgverlener geen zorginstelling of zzp'er en kiest de budgethouder ervoor om de salarisadministratie door de SVB te laten uitvoeren, dan kan de zorgverlener loonheffingskorting laten toepassen. De loonheffingskorting is het bedrag waarover de zorgverlener van zijn of haar inkomen geen belasting hoeft te betalen. De loonheffingskorting mag maar op één inkomen worden toegepast als de zorgverlener meerdere inkomens krijgt. De hoogte van de loonheffingskorting hangt af van de persoonlijke situatie van de zorgverlener. De zorgverlener moet beslissen of hij of zij op deze overeenkomst loonheffingskorting wil laten toepassen

Vragenlijst familie­verhouding

In een aantal gevallen is het toegestaan om een partner of 1e of 2e graads familielid van de budgethouder in dienst te nemen. Of dit is toegestaan wordt achteraf gecontroleerd door de Belastingdienst. De budgethouder moet hiervoor de vragenlijst familieverhouding van de website van de SVB invullen en uploaden. Let op! Het kan grote gevolgen hebben als de Belastingdienst bepaalt dat de budgethouder de zorgverlener onterecht in dienst heeft genomen.

Zorgbeschrijving

Is er sprake van een Wlz-budget? Dan is in de zorgovereenkomst ook de zorgbeschrijving opgenomen. De budgethouder beschrijft in de zorgbeschrijving welke zorg ingezet wordt. Lees eerst de tekst goed door onder de knop 'Open de toelichting'. Daarin wordt uitgelegd wat er van de budgethouder wordt verwacht.

Standaard afspraken

Lees de tekst goed door onder de knop ‘Open de standaard afspraken‘. Deze afspraken zijn gemaakt om de budgethouder en de zorgverlener te beschermen. Bij het tekenen van de zorgovereenkomst, gaan zowel de budgethouder als de zorgverlener akkoord met de standaard afspraken.

Derdenbeding

Het derdenbeding beschermt de budgethouder in het geval van eventuele fraude door de zorgverlener. Het zorgkantoor of de gemeente mag het deel van het budget waarbij er sprake is van fraude direct bij de zorgverlener terugvragen, in plaats van bij de budgethouder.

Overige afspraken

Zijn er overige afspraken gemaakt tussen de budgethouder en de zorgverlener die niet in deze zorgovereenkomst staan? Of worden er afspraken gemaakt over onderwerpen die wel in de zorgovereenkomst staan en moeten deze nadrukkelijk vastgelegd worden? Dan vult de budgethouder die afspraken hier in. Let er op dat deze afspraken niet in strijd zijn met bepalingen die al in deze zorgovereenkomst vastgelegd zijn. In dat geval heeft de zorgovereenkomst voorrang. Ook mogen de aanvullende afspraken niet in strijd zijn met aan het trekkingsrecht verbonden wet- en regelgeving. De ketenpartijen zijn in dat geval niet verplicht mee te werken aan de uitvoering van de afspraken. Dit geldt ook als de overige afspraken niet uitvoerbaar zijn.