Ziekte en zwangerschap

Is uw zorgverlener ziek, dan krijgt u te maken met ziekmelden, beter melden en declareren voor uw zorgverlener. Hoe dit werkt én hoe u een zorgovereenkomst opstelt voor een vervanger leest u hier.

Indienen ziekmelding

 1. Voorbereiden

  Als uw zorgverlener ziek is of minder kan werken door ziekte, kunt u dit direct melden in het PGB Portaal. Hoe u dit doet leest u hier. Dezelfde stappen doorloopt u bij een zwangerschapsmelding.

  Let op

  Geef de ziekmelding binnen 24 uur door in het PGB Portaal. Dit is belangrijk, zodat ziektedagen niet uit uw budget worden betaald.

 2. Navigeren

  Ga naar de inlogpagina van het PGB Portaal en log in. In het menu kiest u voor 'Indienen ziekmelding' of 'Indienen zwangerschapsmelding' om ziekte of zwangerschap van uw zorgverlener door te geven.

 3. Opstellen

  U bent nu op de pagina 'Indienen ziekmelding'. U ziet bovenaan de pagina dat u de ziekmelding in drie stappen indient. Hieronder staan deze stappen kort uitgelegd.

  1. Opstellen

   Kies de zorgverlener en vul de ingangsdatum van de ziekmelding in. Dat is de eerste werkdag waarop uw zorgverlener niet of gedeeltelijk heeft gewerkt vanwege ziekte. Wanneer de zorgverlener nog gedeeltelijk kan werken, geeft u het percentage arbeidsgeschiktheid op.

  2. Controle

   Controleer de ingevulde gegevens. Is alles goed ingevuld? Klik dan op de knop 'Indienen'. Wijzigingen kunt u nog aanbrengen door via 'vorige stap' terug te gaan in het proces. U krijgt uitleg over wat de gevolgen zijn van deze ziekmelding voor u en de zorgverlener.

  3. Succes

   De ziekmelding is succesvol doorgegeven.

 4. Overzicht

  In het menu 'Overzicht ziekmeldingen' kunt u uw ziekmeldingen bekijken. Hier ziet u de oude en huidige ziekmeldingen.

Beter melden of ziekmelding wijzigen

Geef het binnen 24 uur door in het PGB Portaal als uw zorgverlener:

 • zich beter meldt bij u;
 • minder gaat werken door ziekte;
 • tijdens een ziekteperiode weer uren gaat opbouwen.

Om dit door te geven opent u in het 'Overzicht ziekmeldingen' de juiste ziekmelding. Klik daarna op de knop 'ziekmelding wijzigen' of 'beter melden'.

Wijzigen zwangerschapsmelding

Wilt u een zwangerschapsmelding wijzigen? Of wilt u laten weten dat uw zorgverlener weer terug is van zwangerschapsverlof? Open in het 'Overzicht ziekmeldingen' de juiste zwangerschapsmelding. Klik daarna op de knop 'Zwangerschapsmelding wijzigen' of 'Terug van verlof melden'.

Het declareren voor een zieke zorgverlener

U heeft een zorgverlener (gedeeltelijk) ziek gemeld via het PGB Portaal en wilt de geleverde zorg declareren? Kies dan voor de optie 'Geleverde zorg en eventueel reiskosten declareren'.

Het hangt af van het soort zorgovereenkomst en uw situatie hoe u uw declaratie verder moet indienen. Tijdens het indienen krijgt u hierover uitleg.  In het blokje met de titel 'Uw declaratie' ziet u wat de stand van uw budget is na de declaratie. En wat er van het ziekengeld wordt betaald.

Opstellen vervangingsovereenkomst

Heeft u een vervangende zorgverlener geregeld? Stel een vervangende zorgovereenkomst op in het 'Overzicht ziekmeldingen'. Kies hiervoor de juiste zorgverlener en klik op de knop 'Vervangingsovereenkomst opstellen'. Een vervangingsovereenkomst is een zorgovereenkomst die automatisch eindigt wanneer een zieke zorgverlener beter is gemeld.

Een andere zorgverlener gaat tijdelijk meer werken

Werken er ook andere zorgverleners voor u? Dan kunt u ook één van deze zorgverleners meer laten werken. Heeft u met deze zorgverlener een zorgovereenkomst waarbij u achteraf declareert? Dan kunt u meer declareren voor deze zorgverlener.

Heeft u met deze zorgverlener een zorgovereenkomst waarin een vast aantal uren is afgesproken? Wijzig dan tijdelijk het aantal uren van deze zorgovereenkomst. Let er wél op dat u zelf het aantal uren weer verlaagt in deze zorgovereenkomst, als u uw zieke zorgverlener beter meldt.