Formulieren

Als u het PGB Portaal gebruikt, regelt u uw pgb-administratie digitaal. Alle formulieren die u voorheen gebruikte, zijn digitaal opgenomen in het portaal. De papieren formulieren heeft u niet meer nodig.

Werken op papier

Blijft u op papier werken, dan zijn dit de formulieren die u gebruikt. Deze formulieren sluiten beter aan op het portaal.

Formulieren opstellen zorgovereenkomst

Gebruik de nieuwe zorgovereenkomstformulieren voor het werken op papier:

Formulieren wijzigen zorgovereenkomst

Ook de papieren wijzigingsformulieren zijn voor u aangepast:

Formulier beëindiging zorgovereenkomst

En voor het beëindigen van een zorgovereenkomst gebruikt u dit formulier, bij het werken op papier.

Urenbriefje PGB Portaal

Met dit urenbriefje leggen budgethouder en zorgverlener de gewerkte uren vast.

Overige formulieren

Met deze formulieren kunt u bijkomende kosten declareren. Of uw verantwoordingsvrije bedrag opvragen, een opdracht geven voor betaling van de feestdagenuitkering. Ook vindt u hier een formulier voor het doorgeven van schade of het aanvragen van rechtsbijstand.

Ontvangt u een pgb vanuit de Wlz?

Voor het formulier 'Zorgbeschrijving' gaat u naar de website van uw zorgkantoor.