Opvragen verantwoordingsvrij bedrag PGB

Met dit formulier vraagt u het verantwoordingsvrije bedrag op. Het zorgkantoor of de gemeente bepaalt de hoogte hiervan.