Schadeformulier

Met dit formulier vraagt u de SVB om u te helpen bij schade die is ontstaan tijdens de PGB-zorgverlening. Het kan gaan om schade aan uw eigendommen, letselschade die is ontstaan tijdens de uitvoering van het PGB, of schade waarvoor de budgethouder aansprakelijk wordt gesteld.