"Het PGB Portaal maakt de pgb-administratie makkelijker!"

In een gesprek praten Aline Molenaar, directeur Per Saldo (dé landelijke vereniging van mensen met een pgb) en Mark van Barschot, directeur BVKZ ( branchevereniging voor kleinschalige zorg) over de aanleiding, de voordelen en uitdagingen van het PGB Portaal.

Mark: “Het PGB Portaal kent zijn oorsprong als oplossing voor de problemen die ontstonden bij de invoering van het trekkingsrecht in 2015, toen heel veel zorgverleners niet of veel te laat werden uitbetaald. Stabiliteit en betrouwbaarheid van betalingen staan voor BVKZ dan ook voorop bij de ontwikkeling van het PGB Portaal."

Budgethouder centraal

Aline: “Het ging ons er vooral om dat het systeem van de SVB totaal niet gebruiksvriendelijk was. Budgethouders moesten te veel handelingen doen en het systeem was te ingewikkeld. Daarom vond Per Saldo het in juni 2016 tijd voor een alternatief van het trekkingsrecht. Er moest een systeem komen dat heel toegankelijk, makkelijk en veilig voor budgethouders is. We hebben daarvoor samen met budgethouders en medewerkers van zorgkantoor DSW een pakket van eisen opgesteld. Dit pakket is geaccepteerd door alle partijen. Daarna zijn we zelf samen met zorgkantoor DSW het systeem gaan bouwen. Later is daar ook gemeente Westland bijgekomen. De budgethouder staat daarbij centraal. Het voornaamste is dat het portaal voor budgethouders veilig is, de administratieve lasten vermindert en het eenvoudiger maakt om je administratie te doen.”

Mark: “Momenteel maken al zo’n 60.000 zorgverleners en meer dan 30.000 budgethouders gebruik van het portaal, en zij waarderen het gemiddeld met een 8. De stabiliteit en betrouwbaarheid zijn dus op orde. Bovendien past het nieuwe systeem goed in het streven om ook de administratieve lasten van de zorgverleners te verminderen. Werken in het portaal biedt budgethouders én zorgverleners overzicht van en inzicht in de betalingen. Factureren is eenvoudig en betalingen volgen snel. Met de komst van het PGB Portaal houden zorgverleners meer tijd over om te doen waar ze goed in zijn - het verlenen van zorg aan personen die met een pgb zelf hun zorg regelen."

Het PGB Portaal voorkomt fouten. Kortom, digitaal is ideaal!

Gebruiksvriendelijk

Aline: “In het PGB Portaal vinden alle controles aan de voorkant plaats en dat heeft grote voordelen. Het voorkomt fouten maken.” Mark: “Dit betekent zekerheid en veiligheid vooraf, in plaats van verantwoorden achteraf, met alle onzekerheden van dien. En mocht er een reden zijn dat een factuur niet kan worden uitbetaald, bijvoorbeeld omdat er geen goedgekeurde zorgovereenkomst is, dan maakt het PGB Portaal dat direct duidelijk. Zo weet een zorgverlener direct bij het digitaal factureren dat er aanvullende actie nodig is om betaling mogelijk te maken. Bij factureren per post duurt dat veel langer." Aline gaat verder: “Budgethouders houden makkelijker overzicht over hun budget, hoeven niet elke keer opnieuw hun gegevens aan te leveren en weten dat ze voldoen aan de wet- en regelgeving. Dat je weet wat er gebeurt geeft rust.”

Mark: “Belangrijk voordeel is ook dat alle partijen, SVB, gemeenten en zorgkantoren, in het PGB Portaal werken. Daardoor is er meer zicht en inzicht in elkaars handelen, en groeit het wederzijds vertrouwen. In de praktijk zien we al dat het samen digitaal werken in één portaal de relatie verbetert tussen budgethouders, zorgverleners en verstrekkers. Werken in het PGB Portaal is gebruiksvriendelijk, levert tijdswinst op en vermindert de kans op het maken van fouten. Kortom, digitaal is ideaal!”

De uitdaging is om zoveel mogelijk budgethouders gebruik te laten maken van het PGB Portaal

Uitdagingen

Aline: “Voor Per Saldo en de verstrekkers is de uitdaging dat zoveel mogelijk budgethouders en vertegenwoordigers gebruik maken van het PGB Portaal. Dat geeft zoveel voordelen die we maar al te graag uitleggen in voorlichtingsbijeenkomsten. Dit doen we samen met enthousiaste budgethouders, zorgkantoor- en gemeentemedewerkers die dat heel goed kunnen overbrengen. Een goed lopende samenwerking tussen al deze partijen is de beste garantie om optimaal van het PGB Portaal gebruik te maken. We blijven ons inzetten om het PGB Portaal steeds beter te maken in de toekomst. Op dit moment kunnen de budgethouders uit de langdurige zorg, de maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet gebruik maken van het PGB Portaal. Sluitstuk wordt de Zorgverzekeringswet (Zvw). Daar ligt nog een andere grote uitdaging. Want wij vinden dat ook alle budgethouders in de Zvw moeten kunnen profiteren van dit mooie portaal.”

Mark: “Voor ons ligt de uitdaging in het bereiken van de zorgverleners die geen lid zijn van BVKZ en om hen te stimuleren de AGB-code aan te vragen. Zodat ze in het PGB Portaal kunnen werken. Onbekend maakt onbemind. Gebrek aan kennis over het portaal en vooral het niet weten wat de voordelen zijn zorgt ervoor dat zorgverleners nog niet optimaal van het portaal gebruik maken. We werken hard aan meer bekendheid. Daarnaast is de uitdaging om ervoor te zorgen dat de zorgverlener samen met de budgethouder meer doet in het PGB Portaal. Niet alleen een factuur indienen maar ook een zorgovereenkomst aanvullen of wijzigen, reiskosten berekenen en verdere voor de zorg relevante pgb-administratie voeren. Dan benutten ze samen optimaal de voordelen van het PGB Portaal.” 

Lees ook de andere interviews:

“Ik ben superblij met het PGB Portaal. Voor mij is het ideaal.”

Mariam Ali is moeder van Aaliyah. Haar 14-jarige dochter is geboren met een chromosoomafwijking. Samen met haar zus zorgen ze thuis voor haar. Hierin worden ze bijgestaan door twee zorgverleners.

“Voor mij is het PGB Portaal prima werkbaar”

Voor Annette van Doorn is werken in het PGB Portaal net zo nieuw als het pgb zelf. Vorig jaar heeft Annette voor haar broer Lex een pgb aangevraagd en zij regelt nu alles rondom het pgb voor hem.

“Geen zorgovereenkomsten meer die kwijtraken. Alles gaat veel sneller”

Toen de budgethouders overstapten naar het PGB Portaal – nu drie jaar geleden – is Jeroen Leenknecht meteen met het portaal gaan werken. Daarom is Jeroen enthousiast.

“We kijken uit naar het moment dat iedereen werkt met het PGB Portaal”

SamenTop uit Dongen realiseert dagbesteding en werkplekken voor mensen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt.

"Met elkaar werken we in één systeem. Dat is uniek!”

De digitale uitwisseling die mogelijk is met het PGB Portaal is een enorme vooruitgang. Dat is de ervaring van Margreth Binnekamp , teamleider PGB bij CZ zorgkantoor. In juni dit jaar sluiten de laatste 2 regio’s aan.