Zorgovereenkomst wijzigen, verlengen of beëindigen

Wilt u een goedgekeurde zorgovereenkomst wijzigen of verlengen? Dit kunt u direct in het PGB Portaal doen. Het beëindigen van een zorgovereenkomst zal de budgethouder moeten doen.

Uitlegvideo wijzigen, verlengen en beëindigen van een zorgovereenkomst door een vertegenwoordiger

In deze video ziet u hoe een vertegenwoordiger een zorgovereenkomst kan wijzigen, verlengen en beëindigen.

Hallo. Ik ben Eva. In vier overzichtelijke video’s leg ik u uit hoe het PGB Portaal werkt en wat de mogelijkheden zijn. Handig, want hiermee kunt eenvoudig zelf aan de slag.

In deze video vertel ik meer over het wijzigen, verlengen en beëindigen van een zorgovereenkomst. Ook dat kan direct in het portaal. Eerst logt u in via www.mijnpgb.nl. Hulp nodig bij inloggen? Bekijk dan de video over inloggen. Ik log nu zelf in als vertegenwoordiger.

U bent nu ingelogd en ziet op de startpagina verschillende vakjes, tegels genaamd. Hier kiest u voor de tegel ‘Overzicht zorgovereenkomsten’. Kies de juiste zorgovereenkomst en klik op de knop ‘Wijzigen’.

Bij een wijziging van een zorgovereenkomst doorloopt u 5 stappen. In de stappenbalk ziet u precies hoe ver u bent. Voor extra hulp en informatie klikt u op de knop informatie over wijzigen.

Controleer in stap 1 de ingevulde gegevens zorgvuldig en pas ze zonodig aan.

Controleer bij stap 2 de werkafspraken die gemaakt zijn met de zorgverlener. Wijzigingen die u of uw zorgverlener maken, moet u beiden ondertekenen. Voor een paar wijzigingen geldt dit niet, die kunt u meteen doorvoeren. Een verlenging of een wijziging in overige afspraken bijvoorbeeld.

Controleer bij stap 3 de algemene afspraken. Ga dan door naar stap 4.

In stap 4 ziet u altijd of uw wijziging moet worden goedgekeurd, dan staat er ‘delen met zorgverlener’.

U heeft nu een zorgovereenkomst gewijzigd en gedeeld met uw zorgverlener.

Heeft u een zorgovereenkomst voor bepaalde tijd die u wilt verlengen? Dat kan ook eenvoudig in het portaal. Kies via de tegel overzicht zorgovereenkomsten de zorgovereenkomst die u wilt verlengen en klik op de knop wijzigen. In stap 2 krijgt u de vraag of u de zorgovereenkomst wilt verlengen en tot wanneer. De zorgovereenkomst moet na deze wijziging door uw zorgverlener en u zelf worden ondertekend.

Houd er rekening mee dat wijzigingen altijd ingaan op de eerste dag van de volgende maand.

Wanneer u een zorgovereenkomst wil beëindigen, bespreekt u dit eerst met uw zorgverlener.

Open daarna op de pagina ‘Overzicht zorgovereenkomsten’ de juiste zorgovereenkomst en klik op de knop ‘Beëindigen’. Vul hier de nieuwe einddatum van de zorgovereenkomst in. Houd hierbij wel rekening met de geldende opzegtermijn.

Mocht de zorgverlener het niet eens zijn met de beëindiging, dan gelden er andere regels. Deze informatie ziet u in het portaal tijdens het beëindigen van de overeenkomst.

Nu weet u alles over het wijzigen, verlengen en beëindigen van zorgovereenkomsten.

Ben u klaar in het PGB Portaal kunt u nu veilig uitloggen. Klik op de knop Uitloggen.

Wijzigen of verlengen

Open de juiste zorgovereenkomst op de pagina 'Overzicht zorgovereenkomsten' en klik op de knop 'Wijzigen'. Wijzigingen die u maakt, moeten altijd ondertekend worden door de budgethouder. Wijzigingen die de budgethouder maakt, moet u altijd ondertekenen.

Sommige wijzigingen kan de budgethouder daarna doorvoeren, bijvoorbeeld een verlenging of een wijziging in de overige afspraken. Voor andere wijzigingen is opnieuw goedkeuring van uw zorgkantoor of gemeente nodig. Bijvoorbeeld als het gaat om een wijziging in de werkzaamheden of de tarieven. Of dit nodig is, ziet u direct in het portaal.

Let op

Wijzigingen gaan altijd in op de eerste dag van een nieuwe maand.

Beëindigen

Als u een zorgovereenkomst wilt beëindigen, bespreekt u dit met de budgethouder. De juridische zaken rond om de beëindiging regelt u onderling. De budgethouder zorgt ervoor dat de zorgovereenkomst in het portaal beëindigd wordt.