Declaraties en maandloon

De budgethouder heeft de taak om declaraties door te voeren in het PGB Portaal. Als zorgverlener stuurt u uw factuur, declaratie of urenbriefje naar de budgethouder.

U factureert met een AGB-code en/of VECOZO-certificaat

Misschien heeft u twee of meer AGB-codes en VECOZO-certificaten. Bijvoorbeeld omdat u meerdere vestigingen heeft. Dan zijn er twee manieren: u logt in per AGB-code of gebruikt één AGB-code.

Inloggen per AGB-code

 • U logt in per AGB-code en het daarbij behorende VECOZO-certificaat.

Zo houdt u uw administratie per locatie of vestiging gescheiden.

U heeft meerdere AGB-codes, maar gebruikt er één

 • U kiest voor één AGB-code.

Alle budgethouders komen samen in één overzicht te staan. Kiest u hiervoor? Geef dit door aan het zorgkantoor of aan de gemeente (wat voor u van toepassing is). Let op dat het KVK-nummer dat bij uw AGB-code hoort, ook het KVK-nummer is dat op de zorgovereenkomst is opgenomen. Dit is ook het KVK-nummer wat op uw declaratie staat.

Video declareren

U ziet hier hoe de budgethouder uw declaratie indient:

PGB Portaal - Declareren

Nadat uw zorgverlener het werk heeft gedaan, kunt u de betaling aan uw zorgverlener regelen via het PGB Portaal.

Na elke maand kunt u, als budgethouder of vertegenwoordiger, een declaratie indienen.

Dit gaat in drie stappen.

Stap 1: Declaratie

Kies het type declaratie.

Met ‘i’ krijgt u meer informatie.

In deze film krijgt u uitleg over geleverde zorg en eventueel reiskosten declareren.

Kies de juiste zorgverlener én de periode waarover u wilt declareren.

Als u wilt kunt u een factuur uploaden.

U vult per week de geleverde zorg in.

Vul in wat u in de zorgovereenkomst heeft afgesproken. Bijvoorbeeld Uren.

Wanneer de week is ingevuld ziet u het totale weekbedrag.

Rechts ziet u hoeveel budget er na de declaratie nog overblijft.

Stap 2: Controle

Heeft u alles naar waarheid ingevuld?

Ga dan naar...

Stap 3: Ingediend

Met het indienen geeft u opdracht tot betaling.

Wilt u een overzicht van uw declaraties en maandlonen?

Hier ziet u hoe het met uw declaraties staat.

Ook uw zorgverlener kan zien of declaraties zijn uitbetaald.

Voor meer informatie, ga naar www.mijnpgb.nl.

De budgethouder dient een declaratie in

Stuur uw factuur het liefst digitaal, zodat de budgethouder deze kan uploaden in het portaal. Declareren doet u na de maand waarin u de zorg heeft geleverd. Bij voorwaarden factuur leest u wat er op uw factuur moet staan.

Nadat de budgethouder de declaratie heeft ingediend, krijgt de SVB via het portaal de opdracht om de declaratie uit te betalen.

U kunt de declaratie ook zelf invoeren en laten beoordelen door uw budgethouder. Dit moet u wel eerst afstemmen met uw budgethouder. Hoe dit werkt leggen we in 5 stappen uit.

Zelf een declaratie invoeren en laten beoordelen

 1. Voorbereiden

  U kunt pas een declaratie invoeren als er een goedgekeurde zorgovereenkomst is. Verder is het belangrijk om de gewerkte uren goed bij te houden.
  Let op: Per zorgovereenkomst kunt u één declaratie 'Geleverde zorg (en reiskosten)' per maand indienen.
 2. Navigeren

  Ga naar de inlogpagina van het PGB Portaal en log in. Vanaf de startpagina van het PGB Portaal kiest u voor 'invoeren declaratie'. Deze optie vindt u ook in het menu.
 3. Invoeren

  Voer de declaratie in het portaal in. Dit kan dus alleen als er een goedgekeurde zorgovereenkomst is. Verstuur de declaratie daarna via het portaal naar de budgethouder. Uw budgethouder krijgt hiervan bericht.
 4. Beoordeling budgethouder

  Uw budgethouder controleert de declaratie. Klopt het, dan wordt deze direct ingepland voor betaling. Klopt de declaratie niet, dan keurt de budgethouder deze af. U krijgt hiervan bericht. U kunt de declaratie aanpassen en verstuurt deze opnieuw naar de budgethouder.
 5. Uitbetaling

  Nadat de declaratie is ingediend door de budgethouder, krijgt de SVB via het portaal de opdracht om de declaratie uit te betalen. U hoeft hier niets meer voor te doen.

Declareert u met facturen?

Voor de snelle verwerking van uw facturen is het belangrijk dat ze de juiste gegevens bevatten. Daarnaast moet de factuur goed leesbaar zijn.

Bekijk de voorwaarden waar een factuur aan moet voldoen en een voorbeeldfactuur.

Let op

Voor iedere kalendermaand moet u een aparte factuur indienen. Stuur de factuur in nadat de maand voorbij is.

Maandloon

Is er een vast maandloon afgesproken in de zorgovereenkomst? Dan hoeft u niet elke maand een urenbriefje of overzicht van de gewerkte uren aan de budgethouder te sturen.

Wat is de status van uw declaratie of maandloon?

De status en details van een declaratie bekijkt u in het portaal bij 'Overzicht declaraties en maandlonen'. Ingediende declaraties hebben de status ingepland of uitbetaald. Ingeplande uitbetalingen zijn declaraties die de budgethouder heeft ingediend, maar die nog niet uitbetaald zijn. Ook de maandlonen die nog niet uitbetaald zijn, vallen hieronder. De status uitbetaald betekent dat de declaratie is uitbetaald en dat het geld op uw rekening staat.