Over het PGB Portaal

Welkom op mijnpgb.nl! Op deze website vindt u alle informatie over het PGB Portaal.

Wat is het PGB Portaal?

Het PGB Portaal is een online omgeving waarin budgethouders, vertegenwoordigers en zorgverleners snel, makkelijk, overzichtelijk en veilig hun pgb-administratie regelen. Het persoonsgebonden budget (pgb) is een subsidie van de overheid waarmee mensen zelf de zorg kunnen inkopen die zij nodig hebben.

Bekijk de video hieronder voor een eerste indruk van wat u in het PGB Portaal kunt doen.

Wilt u makkelijk en snel uw persoonsgebonden budget regelen?

In het PGB Portaal kan dat direct.

U vult uw formulieren op het portaal in.

En deelt ze daarna met uw zorgverlener.

Veel gegevens zijn al voor u ingevuld. U vult aan en controleert.

Dat verkleint de kans op fouten.

En u heeft alle gegevens bij elkaar.

Dat geeft overzicht.

Uw PGB zaken: regel ze online!

Voordelen van het PGB Portaal

 • Eigen regie budgethouder

  In het PGB Portaal kunnen budgethouders of vertegenwoordigers veel pgb-zaken zelf regelen. Van het opstellen van een zorgovereenkomst tot en met het declareren van de geleverde zorg. Hierdoor heeft u zelf de regie over uw pgb.

 • Alle betrokken partijen in hetzelfde portaal

  Budgethouders, zorgverleners, zorgkantoren, gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) werken allemaal in hetzelfde portaal. Zo is de meest recente informatie altijd snel beschikbaar in het portaal. Alle partijen kunnen alleen die gegevens bekijken die zij zelf nodig hebben.

 • Fouten worden voorkomen

  De zorgovereenkomsten en declaraties die u invoert, worden voor een groot deel meteen automatisch gecontroleerd door het portaal. U krijgt een melding als er iets niet klopt, zodat u het direct kunt aanpassen.

 • Volledig digitaal

   In het PGB Portaal kunt u uw hele pgb-administratie digitaal bijhouden. Ook kunt u hier alle documenten gemakkelijk terugvinden.

 • Declaraties meteen goedgekeurd voor uitbetaling

  Het PGB Portaal controleert direct of een declaratie klopt met de afspraken in de zorgovereenkomst. Declaraties worden snel uitbetaald, meestal dezelfde week nog.

 • Minder gegevens invullen

  De gegevens van de budgethouder en de zorgverlener worden opgeslagen in uw eigen profiel. U hoeft de gegevens niet steeds opnieuw in te vullen. Dat scheelt tijd en voorkomt typfouten.

Wat kunt u in het PGB Portaal regelen?

In het PGB Portaal kunt u als budgethouder, vertegenwoordiger of zorgverlener direct uw profiel met persoonlijke gegevens aanpassen. Daarnaast kunt u aan de slag met zorgovereenkomsten, declaraties en ziek- of zwangerschapsmeldingen. 

Meer informatie voor wat u als budgethouder of vertegenwoordiger precies kunt, leest u op Budgethouders en vertegenwoordigers | mijnpgb.nl.

Bent u zorgverlener? Dan vindt u meer informatie op Zorgverleners | mijnpgb.nl.

Hoe logt u in?

Bent u budgethouder of vertegenwoordiger? Dan leest u op Inloggen en profiel | Budgethouders en vertegenwoordigers hoe u kunt inloggen.

Zorgverleners kunnen terecht op Inloggen en profiel | Zorgverleners.

Wie doet wat?

Als budgethouder, vertegenwoordiger of zorgverlener kunt u te maken krijgen met verschillende partijen: het zorgkantoor, de gemeente en/of de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hieronder leest u welke partij verantwoordelijk is voor wat binnen het PGB Portaal.

Zorgkantoor

 • Als iemand blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan geeft het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een indicatie af. Op basis van deze indicatie en gesprekken met de aanvrager, geeft het zorgkantoor een budget af vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).
 • Het zorgkantoor stuurt een toekenningsbeschikking. In deze brief staat hoe hoog het budget is en aan welke zorg het besteed mag worden.
 • Het zorgkantoor zet het budget in het PGB Portaal.
 • Het zorgkantoor geeft in het PGB Portaal door wie de vertegenwoordiger is van de budgethouder.
 • Als de budgethouder en zorgverlener een zorgovereenkomst hebben afgesloten, dan beoordeelt het zorgkantoor of de overeenkomst of wijziging akkoord is. Het zorgkantoor kijkt hierbij naar de zorgafspraken en naar het arbeidsrecht. 

Gemeente

 • Als iemand tijdelijke of minder intensieve hulp of ondersteuning nodig heeft, dan onderzoekt de gemeente wat iemand nodig heeft. Dit gebeurt in een keukentafelgesprek. Daarna geeft de gemeente een budget af vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet. De Jeugdwet is voor kinderen tot 18 jaar.
 • De gemeente stuurt een toekenningsbeschikking. In deze brief staat hoe hoog het budget is en aan welke zorg het besteed mag worden.
 • De gemeente zet het budget in het PGB Portaal.
 • De gemeente geeft in het PGB Portaal door wie de vertegenwoordiger is van de budgethouder.
 • Als de budgethouder en zorgverlener een zorgovereenkomst hebben afgesloten, dan beoordeelt de gemeente of de overeenkomst of wijziging akkoord is. De gemeente kijkt hierbij naar de zorgafspraken.

SVB

 • De SVB beoordeelt of de zorgovereenkomsten en wijzigingen vanuit de gemeentewetten akkoord zijn volgens het arbeidsrecht.
 • De SVB verzorgt de betalingen uit het budget aan de zorgverlener voor de Wlz, Wmo en Jeugdwet.
 • De SVB ondersteunt de budgethouder of vertegenwoordiger bij verschillende taken, zoals:
  • vrijwillige of verplichte salarisadministratie
  • ziekte of zwangerschap van de zorgverlener
  • ontslagrecht en transitievergoeding
  • rechtsbijstand
  • schade ontstaan tijdens de zorgverlening