Wat moet ik doen als mijn zorgverlener ziek wordt?

Als uw zorgverlener ziek wordt, moet hij of zij dit zo snel mogelijk bij u melden. U moet de ziekmelding binnen 24 uur in het PGB Portaal doorgeven. Onder 'Ziekte en zwangerschap' leest u hoe u dit doet.

Gaat uw zorgverlener halverwege de dag ziek naar huis? Geef dan aan dat uw zorgverlener gedeeltelijk werkzaamheden heeft uitgevoerd. Heeft uw zorgverlener bijvoorbeeld de helft van de uren gewerkt? Vul dan 50% in bij percentage arbeidsgeschikt. Zorg er wel voor dat u de dag erna de ziekmelding wijzigt als uw zorgverlener niet kan werken vanwege ziekte. Vul dan 'nee' in, bij de vraag of uw zorgverlener gedeeltelijk werkzaamheden uitvoert.

Wanneer u een zorgovereenkomst heeft afgesloten met een zorginstelling hoeft u geen ziekmelding in te voeren. De zorginstelling zorgt dan meestal voor vervanging.

U kunt een ziekmelding ook direct aan de SVB doorgeven. Kijk op de website van de SVB om te lezen hoe u dat doet.

Wilt u een spoedcontrole laten uitvoeren door de arbeidsdienst? Bel de SVB dan voor 10 uur 's ochtends. Zij bellen de arbodienst en zorgen ervoor dat dezelfde dag nog een arbo-arts bij de zorgverlener langsgaat.