Wat zijn de voorwaarden waar een factuur aan moet voldoen?

Om facturen snel te verwerken is het belangrijk dat deze de juiste gegevens bevatten en hier aan voldoet:

  • Gegevens budgethouder (minimaal naam en daarnaast of BSN of  relatienummer of adres budgethouder)
  • Gegevens zorgverlener (minimaal naam en KVK-nummer)
  • Factuurnummer
  • Factuurdatum
  • Periode van de factuur (binnen één kalendermaand)
  • Handtekening van de budgethouder of vertegenwoordiger bij het opsturen per post (dit is niet nodig als de factuur wordt geupload via via het PGB Portaal)

Daarnaast zijn er extra richtlijnen opgesteld die zorgen dat facturen sneller verwerkt kunnen worden. Op de pagina 'Voorwaarden factuur' staat uitgelegd hoe een factuur opgesteld moet worden. Ook vindt u hier een voorbeeld factuur.