Wat gebeurt er met mijn gegevens op Mijn PGB van de SVB?

Na de overgangsperiode kunt u aan de slag met het PGB Portaal. De betalingen die voor de overgangsperiode uit het pgb zijn gedaan, blijven zichtbaar in het oude portaal (Mijn PGB via svb.nl). In het PGB Portaal ziet u het totaalbedrag dat voor de overgangsperiode uit uw pgb is gebruikt.