Waarom moet ik bij het declareren de zorg specificeren?

Het specificeren van de zorg is nodig om fouten en fraude te voorkomen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt onder andere declaratieregels in de Wlz en Zvw op, om fouten en fraude te voorkomen. De NZa ziet erop toe dat zorgaanbieders, zorgverzekeraars en uitvoerders zich aan de regels houden. Door declaraties te specificeren, kunnen controles in het PGB Portaal geautomatiseerd plaatsvinden en worden fouten voorkomen.