Hoe kan ik het verantwoordingsvrij bedrag opnemen?

Ga naar ‘Indienen declaratie’  in het PGB Portaal en kies voor ‘Het verantwoordingsvrij bedrag opvragen’. U kunt het bedrag in één keer opvragen of in delen.

De hoogte van het bedrag is 1,5% van het toegekende budget. Hierbij geldt een minimum van € 250 per jaar. Het kan nooit hoger zijn dan € 1.250 per jaar. Bij een budget voor minder dan een kalenderjaar wordt het verantwoordingsvrij bedrag naar rato berekend. In dat geval kan het voorkomen dat het bedrag lager is dan € 250.