Voorbeeldfactuur

Om facturen voor het persoongebonden budget (pgb) snel te kunnen verwerken is het belangrijk dat deze de juiste gegevens bevatten.

Deze voorbeeldfactuur voldoet aan alle voorwaarden en richtlijnen. U kunt dit voorbeeld gebruiken om uw eigen factuur op te stellen.