Van werkzaamheidstypen naar zorgfuncties

Vanaf 12 augustus worden de huidige werkzaamheden in het PGB Portaal zorgfuncties genoemd.  In juni is een aantal aanpassingen geweest in de werkzaamheden (zie nieuwsbericht). Vanaf 12 augustus is het niet meer mogelijk te kiezen voor drie werkzaamheden in de Jeugdwet, dit zijn:

  • Begeleiding groep
  • Begeleiding individueel
  • Logeeropvang

In alle andere wetten zijn er geen veranderingen in de zorgfuncties vergeleken met de vorige aanpassing in juni 2023.

Wat betekent dit voor de budgethouder of zorgverlener in de Jeugdwet?

Uw betalingen gaan gewoon door, ook als u nu een overeenkomst heeft met een van deze zorgfuncties.

Als u na 12 augustus uw zorgovereenkomst wilt wijzigen, u een budget hebt vanuit de Jeugdwet én de huidige zorgovereenkomst heeft de werkzaamheid 'Begeleiding groep', 'Begeleiding individueel' of 'Logeeropvang',  dan vraagt het PGB Portaal u een nieuwe zorgfunctie in te vullen. Als u niet weet welke zorgfunctie passend is bij de door u ingekochte zorg, kunt u dat terugvinden op de beschikking van de gemeente. Bij vragen kunt u met uw gemeente contact opnemen.

Als u na 12 augustus een nieuwe zorgovereenkomst wilt opstellen, kunt u alleen nog kiezen uit de nieuwe zorgfuncties.