Onderhoudskalender

Het onderhoud aan het PGB portaal vindt meestal plaats in het derde weekend van elke maand tussen vrijdagavond 20:00 uur en zaterdag 12:00 uur. Gedurende die periode kunt u geen gebruik maken van het portaal.

De onderhoudsdatums in het vierde kwartaal van 2022 zijn:

  • 14-15 oktober
  • 11-12 november
  • 16-17 december