Disclaimer

De Staat der Nederlanden (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (hierna: VWS), als beheerder van het PGB Portaal, en de PGB ketenpartners spannen zich gezamenlijk in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website.

Er wordt alles aan gedaan om de website actueel te houden en u de juiste informatie te geven. Wanneer er desondanks onjuistheden in voorkomen, aanvaardt VWS daarvoor geen aansprakelijkheid, noch voor enige directe dan wel indirecte schade, die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. We verzoeken de gebruiker ons te informeren als er sprake is van onjuistheden. VWS in samenwerking met PGB ketenpartners behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen.

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Wij doen er alles aan om een foutloze werking en continue toegankelijkheid van deze website en van onze elektronische diensten mogelijk te maken, maar dit kunnen wij helaas niet garanderen. VWS aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade door onjuiste of onvolledige informatie op deze website, noch voor schade door storingen.

VWS garandeert niet dat e-mails of andere berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Zij aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het niet of te laat ontvangen en verwerken ervan. VWS aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige overdracht van door haar ontvangen en verzonden elektronische berichten.