Aanpassing werkzaamheden

Per 15 juni zijn voor de Wmo en de Jeugdwet de werkzaamheden in het PGB Portaal uitgebreid. De werkzaamheden worden hetzelfde als de landelijk afgesproken zorgfuncties voor gemeenten.

Wat verandert er?

U kunt vanaf nu kiezen uit de volgende werkzaamheden:

WMO Zorgfuncties

Veranderd?

Begeleiding 

Nee

Hulp bij het huishouden 

Nee

Persoonlijke verzorging 

Nee

Vervoerdiensten 

Voorheen: Vervoer van en naar begeleiding Groep

Dagbesteding 

Nieuw

Kortdurend verblijf 

Nieuw

Beschermd wonen 

Nieuw

Overige maatwerk arrangementen 

Nieuw

Jeugdwet

JW Zorgfuncties

Veranderd?

 Begeleiding groep

Nee

 Begeleiding Individueel

Nee

 Logeeropvang

Nee

Persoonlijke verzorging 

Nee

Vervoerdiensten 

Voorheen: Vervoer van en naar begeleiding Groep

Dagbehandeling 

Nieuw

Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling) 

Nieuw

Jeugdhulp verblijf (excl. behandeling) 

Nieuw

Jeugdhulp ambulant 

Nieuw

Maatwerkarrangementen jeugd 

Nieuw

Generalistische basis-ggz 

Nieuw

Specialistische ggz 

Nieuw

Jeugd-ggz 

Nieuw

De werkzaamheden begeleiding groep, begeleiding individueel en logeeropvang zijn geen officiële zorgfuncties in de Jeugdwet. Vanaf de volgende update van het PGB Portaal zullen deze langzaam uitgefaseerd worden. We zullen u tijdig informeren hoe dit gaat en wat dit voor u betekent.

Wanneer merkt u hier iets van?

Bij het opstellen van een nieuwe zorgovereenkomst of het wijzigen van een bestaande zorgovereenkomst moet u kiezen uit een uitgebreidere lijst met werkzaamheden. Net als voorheen kiest u de werkzaamheden die overeenkomen met uw toekenningsbeschikking en de geleverde zorg.