Uitspraak Hoger Beroep Regeling Dienstverlening aan Huis

Op 30 maart 2023 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) zich uitgesproken in het Hoger Beroep over de Regeling Dienstverlening aan Huis. 

Uitspraak in het kort

De CRvB heeft geoordeeld dat zorgverleners in dienst van de pgb-budgethouders, die minder dan 4 dagen per week werken, verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen, in het bijzonder voor de Werkeloosheidswet (WW). De CRvB bevestigt hiermee de uitspraak van de rechtbank Rotterdam.

We onderzoeken de gevolgen

Over de gevolgen van deze uitspraak buigen we ons nu samen met alle betrokken partijen. Zodra hierover meer duidelijk is informeren we u zo spoedig mogelijk. We proberen er het maximale aan te doen om de gevolgen voor budgethouders en zorgverleners zo klein en overzichtelijk mogelijk te houden.

De uitspraak staat op Rechtspraak.nl en is gekoppeld aan een nieuwsbericht.