Nieuw voor u ontwikkeld

Het PGB Portaal is constant in ontwikkeling. Ontwikkelingen die het portaal voor u prettiger, sneller, stabieler en toegankelijker maken. De nieuwste aanpassingen zijn op 18 juli doorgevoerd.

Zorgovereenkomst van één dag

Bij een zorgovereenkomst die u digitaal beëindigt op de ingangsdatum heeft u twee mogelijkheden. U kunt de zorgovereenkomst vanaf nu annuleren als de zorgverlener niet komt opdagen of zich afmeldt voordat het contract ingaat. Of kies voor een zorgovereenkomst voor één dag, waarbij de zorgverlener voor deze dag wordt uitbetaald.

Declaratie corrigeren

Soms wilt u een ingevoerde (zorg)declaratie toch nog corrigeren. Vanaf deze release is dit makkelijker geworden. U kunt het aantal uren/eenheden meteen op de declaratie corrigeren. U hoeft de declaratie hiervoor niet meer in te trekken.

Maar het corrigeren van de declaratie kan niet altijd. Bijvoorbeeld als de declaratie al wordt verwerkt. U ziet dan de melding ‘U kunt deze declaratie niet wijzigen’. Deze melding ziet u ook als een declaratie helemaal of voor een deel buiten de nieuwe periode van de toekenningsbeschikking valt.

Welke declaraties zijn gewijzigd ziet u in het declaratieoverzicht én in het budgetoverzicht (tabblad verwerkte uitbetalingen).