Nieuws over de pgb-zorgbonus

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 2 februari 2021 meer bekend gemaakt over de pgb-zorgbonus. Deze zorgbonus is voor pgb-zorgverleners die zorg leveren vanuit de Wmo, Jeugdwet of  Wlz.

Voor wie is de pgb-zorgbonus?

De pgb-zorgbonus is voor pgb-zorgverleners die tijdens de eerste coronacrisis (van 1 maart tot 1 september 2020) een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan een zorgverlener moet voldoen:

  • De zorgverlener moet tussen 1 maart en 1 september 2020 voor de budgethouder hebben gewerkt en hiervoor zijn betaald uit een Wmo-, Jeugdwet- of Wlz-budget.
  • De uitzonderlijke prestatie moet onafhankelijk worden beoordeeld. Daarom mag de bonus niet aan een partner of familielid worden betaald. Ook mag de vertegenwoordiger geen aanvraag voor zichzelf (als zorgverlener) doen.
  • De zorgverlener mag niet via een zorginstelling werken. Zorginstellingen konden in 2020 een zorgbonus aanvragen voor hun medewerkers.
  • De zorgverlener mag niet meer verdienen dan € 39 per uur bij een arbeidsovereenkomst en € 88,90 per uur bij een overeenkomst van opdracht.

Aanvragen vanaf 1 maart

De zorgbonus kunt u van 1 maart tot en met 12 april 2021 aanvragen via een formulier. Op 1 maart staat het aanvraagformulier op deze website.

Wanneer wordt de pgb-zorgbonus uitbetaald?

De SVB bekijkt of de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet. Voldoet de aanvraag? Dan ontvangt u een brief van de SVB. De SVB betaalt de zorgbonus van € 1000 netto uiterlijk in juni 2021 aan de zorgverlener.

Meer informatie

Op 1 maart 2021 vindt u meer informatie op deze website. Dan staat ook een handreiking van de pgb-zorgbonus op de website van Rijksoverheid. Deze handreiking helpt u bij de aanvraag en bij de beoordeling van de uitzonderlijke prestatie.