Update: Een goede afronding van 2021

Het jaar 2021 is bijna voorbij. Om 2021 goed af te ronden moeten uw declaraties en wijzigingen op tijd binnen zijn. In de brochure Jaarafronding 2021 staan de belangrijke momenten voor u op een rij én leest u wat u zelf kunt doen. Ook de betaaldata van 2022 staan in de brochure.

Uw pgb wordt automatisch verlengd voor 2022

Wilt u uw zorg in 2022 blijven regelen met een pgb? Uw pgb wordt automatisch verlengd, daar hoeft u niks voor te doen. Voor het einde van het jaar ontvangt u een nieuwe toekenningsbeschikking. En als u de toekenningsbeschikking heeft ontvangen, staat het bedrag voor u klaar in het PGB Portaal.

Wilt u (deels) overstappen naar zorg in natura? Geef dit door aan uw zorgkantoor of gemeente. Doe dit zo snel mogelijk zodat uw pgb op tijd wordt omgezet naar zorg in natura.

SVB folder voor jaarafronding 2021