PGB-zorgbonus 2 aanvragen

Update: U kunt geen PGB-zorgbonus 2 meer aanvragen. U kon de zorgbonus aanvragen van 15 juni tot en met 27 juli 2021.

Vanaf 15 juni tot en met 27 juli 2021 kunt u een tweede PGB-zorgbonus aanvragen via de SVB. De PGB-zorgbonus 2 is voor zorgverleners die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd tijdens de coronacrisis tussen 1 oktober 2020 en 15 juni 2021.

Heeft u één of meer zorgverleners met een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht? Dan ontvangt u 12 juni 2021 een brief. In deze brief staat hoe u een PGB-zorgbonus 2 kunt aanvragen. En aan welke voorwaarden u en uw zorgverlener moeten voldoen. Ook moet uw zorgverlener u toestemming geven om zijn of haar persoonsgegevens te gebruiken.

Aanvragen

U kunt de PGB-zorgbonus 2 aanvragen met het formulier ‘Aanvraag PGB-zorgbonus 2’. Laat ook de toestemmingsverklaring door uw zorgverlener invullen. De toestemmingsverklaring bewaart u in uw eigen administratie.