Corona en pgb: geen ziekmelding in PGB Portaal

Het ministerie van VWS heeft een tijdelijk pakket aan maatregelen geïntroduceerd en enkele tijdelijke wijzigingen in het pgb-proces tijdens de coronacrisis. Het belangrijkste uitgangspunt: de zorg moet doorgaan.

Ziekmelding zorgverlener door corona

Het is belangrijk dat uw zorgverlener door krijgt betaald, ook als die de zorg nu niet kan leveren. Is uw zorgverlener ziek door corona of kan hij niet komen door de maatregelen die gelden door corona? Geef deze melding NIET door in PGB Portaal, maar geef de ziekmelding binnen 24 uur telefonisch door aan de svb. Hierdoor kan de betaling aan uw zorgverlener gewoon doorgaan.

Formulier niet-geleverde zorg

De tijdelijke pgb-maatregelen veranderen niets aan het declaratieproces. En in dit reguliere declaratieproces kunnen budgetverstrekkers niet zien of zorg wel of niet geleverd is. U kan dit onderscheid wel maken, en wordt daarom gevraagd dit bij te houden. Er is een formulier ontwikkeld waarmee u de niet-geleverde uren kan bijhouden. Dit formulier vindt u op de website van Per Saldo of kunt u opvragen bij uw gemeente of zorgkantoor.

Lees het nieuwsbericht en download het formulier op de website van Per Saldo.