Corona en pgb: maatregelen en wijzigingen

Deze periode betekent voor veel budgethouders en hun zorgverleners bezorgdheid over zorgcontinuïteit, geregel en improviseren. Daarom introduceert het ministerie van VWS een tijdelijk pakket aan maatregelen en enkele tijdelijke wijzigingen in het pgb-proces. Het belangrijkste uitgangspunt: de zorg moet doorgaan. Ook vragen we van budgethouders om met veranderingen in hun zorg en/of ondersteuning, altijd te overleggen met de budgetverstrekker. De verstrekkers (zorgkantoor, of gemeente) bieden de budgethouders de nodige ondersteuning aan en actuele informatie. De maatregelen zijn in samenwerking met de VNG en ZN tot stand gekomen.

De regelgeving voor pgb wordt tijdelijk verruimd om de zorg door te kunnen laten gaan. De verruiming sluit aan op de keuzes die gemaakt zijn voor zorg in natura. Maar alleen als het echt niet anders kan, mogen budgethouders afwijken van de huidige, wettelijke processen en budgetten. De maatregelen gelden voorlopig van 1 maart tot 1 juni 2020

Contact met verstrekker

Heeft u vragen over uw zorg of ondersteuning, of dreigt uw zorg of ondersteuning weg te vallen? Neem altijd contact op met uw zorgverlener en budgetverstrekker voor advies en alternatieven. Zie de contactinformatie op de website van de budgetverstrekker hoe het beste contact kan worden opgenomen.

Maatregelen

De maatregelen gelden voor de budgethouders met een pgb op basis van de Wlz, Wmo 2015 en Jeugdwet en betreffen de volgende zaken:

  • Indien er als gevolg van Corona meer zorg nodig is, is het mogelijk meer uren zorg in te kopen bij een zorgverlener waar u al een contract mee heeft
  • Vervangende zorg inzetten, voordat de zorgovereenkomst volledig is goedgekeurd (ook voor dagbesteding).
  • Continuïteit van zorg wordt geborgd, als zorg niet geleverd kan worden is het mogelijk de zorg door te betalen.

Meer informatie over corona en pgb: maatregelen en wijzigingen leest u op de website van de svb.