Declareer uw zorg uit 2019 uiterlijk 7 april

Wilt u nog een declaratie uit 2019 indienen? Doe dit dan zo snel mogelijk.
Na 7 april is uw pgb over 2019 afgesloten.

Vaststellingsbeschikking Wlz

Op een later moment versturen zorgkantoren de vaststellingsbeschikking over 2019. Dit is een brief waarin de hoogte van uw pgb 2019 staat en wat u heeft uitgegeven.

Toch declareren na 7 april?

Als het echt niet anders kan, is het tijdelijk mogelijk om na 7 april zorg uit 2019 te declareren. U kunt de declaratie dan uploaden in het PGB Portaal via de upload-knop of opsturen naar de SVB. Het postadres is: SVB Dienstverlening PGB, t.a.v. PGB2.0, Postbus 8064, 3503 RB Utrecht.

In deze situatie duurt het uitbetalen iets langer dan gebruikelijk.