Nieuw in het PGB Portaal

Het PGB Portaal is constant in ontwikkeling. Ontwikkelingen die het portaal prettiger, sneller, stabieler en toegankelijker maken. De nieuwste versie is donderdag 19 december doorgevoerd. Naast het verhelpen van storende fouten zijn bestaande mogelijkheden verbeterd.

In deze versie is onder meer de ‘kassabon’ verbeterd. Deze kassabon staat in de rechterkolom bij het invoeren van een declaratie. De kassabon is een samenvatting van de betreffende declaratie en toont nu ook de betreffende maand en de naam van de zorgverlener. Het budget na declaratie heeft een logischere plaats gekregen.
Ook is de tekst verduidelijkt waaraan een declaratie dient te voldoen en is ook op andere plaatsen extra uitleg toegevoegd.

Voor uitbetaling van het vast maandloon aan zorgverleners zijn de data voor betaling opgenomen in het systeem. In 2020 zijn dat de volgende dagen:

Betaaldata 2020
24 januari 24 juli
24 februari 24 augustus
24 maart 24 september 
24 april 23 oktober
22 mei 24 november
24 juni 22 december