Zorgovereenkomst

Onder de video staat in 6 stappen uitgelegd hoe u samen met de budgethouder makkelijk een nieuwe zorgovereenkomst kunt opstellen. Onderaan de pagina ziet u hoe u een zorgovereenkomst kunt wijzigen of beëindigen. Meer informatie per stap vindt u in de Toelichting zorgovereenkomst.

Heeft u een pgb gekregen?

Maak dan eerst duidelijke afspraken met uw zorgverlener.

Daarna stellen u en uw zorgverlener de zorgovereenkomst op.  

Op de pagina AAN DE SLAG vindt u een korte handleiding over het opstellen van een zorgovereenkomst.

Kies voor ‘OPSTELLEN ZORGOVEREENKOMST.’

Dit gaat in vijf stappen.

Stap 1: PARTIJEN.

Met wie sluit u de zorgovereenkomst af?

En om welk soort zorgovereenkomst gaat het?

U kunt hulp krijgen bij uw keuze.  

Vul de gegevens in.

Wilt u ergens meer informatie over? Klik op de ‘i’.

Stap 2: WERKAFSPRAKEN.

Vul alle werkafspraken in.

Bijvoorbeeld…

Welke periode gaat het om?

En welke werkzaamheden en vergoedingen spreekt u af met uw zorgverlener?

Stap 3: ALGEMENE AFSPRAKEN.

Lees ze goed door! Ze zijn onderdeel van de overeenkomst.

Stap 4: CONTROLE.

Controleer alles.

Is alles akkoord? Dan deelt u de zorgovereenkomst met uw zorgverlener.

Stap 5: GEDEELD.

De zorgverlener controleert, vult eventueel aan en ondertekent.

U ziet wat er al gebeurd is.

U controleert opnieuw alles en ondertekent als laatste.

Daarna gaat de zorgovereenkomst naar de gemeente of het zorgkantoor.

Die moet de zorgovereenkomst beoordelen en GOEDGEKEUREN.

Hiervan krijgt u bericht per email of post.

Zodra de goedkeuring binnen is kan de zorgverlener voor u aan het werk!

Voor meer informatie, ga naar www.mijnpgb.nl.

1. Voorbereiden

Samen met de budgethouder bespreekt u welke afspraken u wilt maken in de zorgovereenkomst. Als u zorg verleent als zorginstelling of zzp'er, geef dan uw AGB-code door aan de budgethouder. Geef anders uw BSN door. Bespreek goed met de budgethouder welk soort zorgovereenkomst u afsluit.

2. Navigeren

Ga naar de inlogpagina van het PGB Portaal en log in. Vanaf de startpagina van het portaal kiest u voor 'Overzicht zorgovereenkomsten'. Deze optie vindt u ook in het menu. Hier vindt u de zorgovereenkomst die de budgethouder met u heeft gedeeld en de overeenkomsten die in bewerking zijn.

3. Doorlopen zorgovereenkomst

Nadat de budgethouder de zorgovereenkomst in het PBG Portaal heeft ingevuld, deelt de budgethouder deze met u. Het is van belang dat u de ingevulde gegevens goed controleert en eventueel aanvult.

 1. Partijen
  Hier staan de persoonlijke gegevens van de budgethouder en zorgverlener. Wanneer de budgethouder een vertegenwoordiger heeft, staan hier ook de gegevens van de vertegenwoordiger.
 2. Werkafspraken
  In de stap werkafspraken staan de volgende zaken vermeld:
  • Looptijd van de zorgovereenkomst
  • Proeftijd (in sommige situaties)
  • Uurloon of tarief
  • Werkzaamheden
  • Reiskosten (in sommige situaties)
 3. Algemene afspraken
  In de stap algemene afspraken staan de volgende zaken vermeld:
  • Salarisadministratie (in sommige situaties)
  • Zorgbeschrijving (voor de Wlz)
  • Standaard afspraken (onder andere geheimhouding en opzegtermijnen)
  • Overig (bijvoorbeeld huisregels)
 4. Controle
  Op deze stap ziet u een overzicht van alle ingevulde informatie. Controleer goed of alles klopt. Wilt u nog iets aanpassen? Ga dan terug naar de juiste stap via de knop 'vorige stap'. Bent u het overal mee eens en kloppen alle gegevens? Onderteken de zorgovereenkomst en verstuur de zorgovereenkomst aan de budgethouder.
 5. Verstuurd
  De zorgovereenkomst is verstuurd aan de budgethouder.

4. Ondertekenen budgethouder

De budgethouder kan de zorgovereenkomst nu ondertekenen. Als er twee handtekeningen zijn gezet, kan de budgethouder de zorgovereenkomst indienen bij het zorgkantoor of de gemeente.

5. Beoordeling zorgkantoor of gemeente

Het zorgkantoor of de gemeente beoordeelt de zorgovereenkomst. Wanneer de zorgovereenkomst is goedgekeurd, kan er zorg gedeclareerd gaan worden door de budgethouder.

6. Overzicht

U kunt uw zorgovereenkomsten bekijken door op de pagina 'Overzicht zorgovereenkomsten' een zorgovereenkomst te klikken.

Wijzigen, verlengen of beëindigen

Wilt u een goedgekeurde zorgovereenkomst wijzigen of verlengen? Dat kan u direct in het portaal doen. Het beëindigen van een zorgovereenkomst zal de budgethouder moeten doen.

Wijzigen of verlengen

Open op de pagina 'Overzicht zorgovereenkomsten' de juiste zorgovereenkomst en klik daarna op de knop 'Wijzigen'. Wijzigingen die u maakt moeten altijd ondertekend worden door de budgethouder. Wijzigingen die de budgethouder maakt moet u altijd ondertekenen. Sommige wijzigingen kan de budgethouder daarna doorvoeren, bijvoorbeeld een verlenging of een wijziging in de overige afspraken. Voor andere wijzigingen is opnieuw goedkeuring van uw zorgkantoor of gemeente nodig. Bijvoorbeeld bij een wijziging in de werkzaamheden of de tarieven. In stap 4 ziet u of uw wijziging moet worden goedgekeurd door het zorgkantoor of gemeente.

Let op: wijzigingen gaan altijd in per de eerste van de maand!

Beëindigen

Wanneer u een zorgovereenkomst wilt beëindigen, bespreekt u dit met de budgethouder. De juridische zaken rondom de beëindiging regelt u onderling. De budgethouder zorgt ervoor dat de zorgovereenkomst in het portaal beëindigd wordt.