Declaraties en maandloon

De budgethouder heeft de taak om declaraties door te voeren in het PGB Portaal. Als zorgverlener stuurt u uw factuur, declaratie of urenbriefje naar de budgethouder.

Let op: u factureert met een AGB-code en/of VECOZO-certificaat

Mogelijk heeft u twee of meer AGB-codes en VECOZO-certificaten. Dan kan bijvoorbeeld als u meerdere vestigingen heeft.

  1. U logt in per AGB-code en het daarbij behorende VECOZO-certificaat.

Zo houdt u uw administratie per locatie of vestiging gescheiden.

  1. U kunt ook voor 1 AGB-code kiezen.

Alle budgethouders komen dan samen in één overzicht te staan. Kiest u hiervoor? Geef dit dan door aan het zorgkantoor of aan de gemeente (welke voor u van toepassing is). Let op dat de KvK-code die bij uw AGB-code hoort, ook degene is die op de zorgovereenkomst is opgenomen. Deze moet vervolgens ook overeenkomen met de KvK op uw declaratie.

MijnPGB Portaal - Declareren

Nadat uw zorgverlener het werk heeft gedaan, kunt u de betaling aan uw zorgverlener regelen via het PGB Portaal.

Na elke maand kunt u, de budgethouder of vertegenwoordiger, een declaratie indienen.


Dit gaat in drie stappen.
 
Stap 1: Declaratie

Kies het type declaratie.

Met ‘i’ krijgt u meer informatie.

In deze film krijgt u uitleg over geleverde zorg en eventueel reiskosten declareren.

Kies de juiste zorgverlener en de periode waarover u wilt declareren.

Als u wilt kunt u een factuur uploaden.

U vult per week de geleverde zorg in.

Vul in wat u in de zorgovereenkomst heeft afgesproken. Bijvoorbeeld Uren.  

Wanneer de week is ingevuld ziet u het totale weekbedrag.

Rechts ziet u hoeveel budget er na de declaratie nog overblijft.

Stap 2: Controle

Heeft u alles naar waarheid ingevuld?

Ga dan naar stap 3: ingediend.

Met het indienen geeft u opdracht tot betaling.

Wilt u een ‘overzicht van uw declaraties en maandlonen?

Hier ziet u hoe het met uw declaraties staat.

Ook uw zorgverlener kan zien of declaraties zijn uitbetaald.

Heeft u vragen? Ga naar www.mijnpgb.nl.

De budgethouder dient een declaratie in

Stuur uw factuur het liefst digitaal, zodat de budgethouder deze kan uploaden in het portaal. Declareren doet u na de maand waarin u de zorg heeft geleverd.

Op de pagina 'Voorwaarden factuur' leest u welke informatie een factuur moet bevatten. Nadat de budgethouder de declaratie heeft ingediend, krijgt de SVB via het portaal de opdracht om de declaratie uit te betalen.

U kunt er ook voor kiezen om de declaratie zelf in te voeren en te laten beoordelen door uw budgethouder. Dit zult u wel eerst moeten afstemmen met uw budgethouder. Hoe dit werkt leggen we in 5 stappen uit.

Zelf een declaratie invoeren en laten beoordelen

  1. Voorbereiden: U kunt pas starten met een declaratie invoeren als er een goedgekeurde zorgovereenkomst is. Verder is het belangrijk om de gewerkte uren goed bij te houden.
    Let op: Per zorgovereenkomst kunt u één declaratie 'geleverde zorg (en reiskosten)' per maand indienen.
  2. Navigeren: Ga naar de inlogpagina van het PGB Portaal en log in. Vanaf de startpagina van het PGB Portaal kiest u voor 'invoeren declaratie'. Deze optie vindt u ook in het menu.
  3. Invoeren: U voert de declaratie in in het PGB Portaal. Dit kan alleen als er een goedgekeurde zorgovereenkomst is. Als u de declaratie heeft ingevoerd verstuurt u deze via het portaal naar de budgethouder. Uw budgethouder krijgt hiervan een bericht.
  4. Beoordeling budgethouder: Uw budgethouder controleert de declaratie. Als de declaratie klopt wordt deze direct ingepland voor betaling. Als de declaratie niet klopt keurt de budgethouder deze af. U krijgt hiervan bericht. U kunt de declaratie aanpassen en hem vervolgens opnieuw versturen naar de budgethouder.
  5. Uitbetaling: Nadat de declaratie is ingediend door de budgethouder, krijgt de SVB via het portaal de opdracht om de declaratie uit te betalen. U hoeft hier niets meer voor te doen.

Declareert u met facturen?

Om uw facturen snel te verwerken is het belangrijk dat deze de juiste gegevens bevatten. Daarnaast moet de factuur goed leesbaar zijn.

Klik hier voor de voorwaarden en een voorbeeldfactuur.

Let op: voor iedere kalendermaand dient u een aparte factuur in te dienen. Stuur de factuur in nadat de maand voorbij is.

Maandloon

Is er een vast maandloon afgesproken in de zorgovereenkomst? Dan hoeft u niet elke maand een urenbriefje of overzicht van de gewerkte uren aan de budgethouder te sturen.

Overzicht declaraties en maandlonen

De status en details van een declaratie kunt u bekijken op de pagina 'overzicht declaraties en maandlonen'. Ingediende declaraties hebben de status ingepland of uitbetaald. Ingeplande uitbetalingen zijn declaraties die de budgethouder heeft ingediend, maar die nog niet uitbetaald zijn. Ook de maandlonen die nog niet uitbetaald zijn, vallen hieronder. De status uitbetaald betekent dat de declaratie is uitbetaald en het geld op uw rekening staat.