Welkom!

Het is bijna zover!

Budgethouders, vertegenwoordigers en zorgverleners van VGZ Zorgkantoor Midden–Holland, Midden-Brabant en Noordoost Brabant en Menzis Zorgkantoor Arnhem, Groningen en Twente kunnen vanaf 12 oktober aan de slag in het PGB Portaal.

Declareer uiterlijk 21 september

De gegevens van de budgethouders worden tussen 26 september en 11 oktober overgezet van het systeem van de SVB naar het nieuwe PGB Portaal. In deze periode kunnen geen declaraties, wijzigingen of zorgovereenkomsten worden behandeld door de SVB en de zorgkantoren. Voor zorgverleners waarvoor de budgethouder declaraties indient, geldt:

  • Declaraties die de SVB uiterlijk 21 september 2022 ontvangt, behandelen zij voor de overgangsperiode.
  • Declaraties die de SVB na 21 september 2022, behandelen zij na 12 oktober 2022.

De SVB zorgt er voor dat maandelijkse betalingen doorgaan.

Inloggen op het PGB Portaal

Budgethouders, vertegenwoordigers en zorgverleners (geen zorginstelling of zzp’er) loggen in met DigiD. Zorgverleners (wel zorginstelling en zzp’er) gebruiken Vecozo. Vertegenwoordigers die namens een organisatie inloggen doen dat met eHerkenning.