Zorgovereenkomsten

Op het moment dat uw zorgkantoor of gemeente gebruik gaat maken van het PGB Portaal worden lopende zorgovereenkomsten automatisch overgezet. Het PGB Portaal ontvangt de informatie over uw geldige zorgovereenkomsten van de SVB.

Uw zorgovereenkomst kan er anders uitzien dan verwacht

Alleen de gegevens en afspraken die digitaal zijn opgeslagen bij de SVB worden overgezet. Daardoor kan uw zorgovereenkomst er anders uitzien dan u verwacht.

Zorgovereenkomst wijzigen

U kunt de zorgovereenkomst in het PGB Portaal makkelijk wijzigen. Zo kunt u alle afspraken die niet zijn overgenomen ook aanpassen.

Deze gegevens kunt u zelf aanpassen in het PGB Portaal

 • Alle tarieven in uren

  Alle tarieven worden als uurtarieven getoond, behalve de maandtarieven. Dus als u een tarief van € 50,00 per dagdeel heeft afgesproken, wordt dit getoond als € 12,50 per uur (€ 50 : 4 = € 12,50). U declareert dan ook per uur. Dat betekent dat u  de gewerkte dagdelen zelf moet omrekenen naar uren. Dit kan bij het declareren zorgen voor extra werk en een klein afrondingsverschil in de uitbetaling.

  Wilt u wel declareren per dagdeel of een andere eenheid? Wijzig dan uw zorgovereenkomst en kies de gewenste eenheid. U dient de zorgovereenkomst via het PGB Portaal in bij uw zorgkantoor of gemeente, zodat deze kan worden goedgekeurd. Daarna kunt u declareren in de gekozen eenheid en hoeft u niet meer om te rekenen.

 • Werkzaamheden zijn niet altijd bekend

  De werkzaamheden staan niet aangegeven bij de wetten Wlz en Wmo-BG. U ziet bij het declareren alleen het tarief staan en niet de werkzaamheden. Wilt u het tarief kunnen herkennen aan de werkzaamheden? Pas dan uw zorgovereenkomst aan. Geef aan welke werkzaamheden bij welk tarief horen. Als uw zorgverlener heeft ondertekend, dient u de zorgovereenkomst via het PGB Portaal in bij uw zorgkantoor of gemeente, zodat deze kan worden goedgekeurd. Daarna ziet u bij het declareren welke tarieven bij welke werkzaamheden horen.

 • Altijd € 0,23 per km getoond bij een vaste reiskostenvergoeding

  Een vaste reiskostenvergoeding per maand wordt altijd getoond met een vergoeding van € 0,23 per km. Ook als u een ander tarief heeft afgesproken in de zorgovereenkomst. Het bedrag dat wordt uitbetaald is wel het bedrag dat u heeft afgesproken. In veel gevallen is het bedrag iets hoger vanwege afrondingsverschillen.

 • Reiskosten niet altijd kunnen declareren

  Heeft u in uw zorgovereenkomst afgesproken dat de reiskosten achteraf per maand worden gedeclareerd? En heeft u nog geen reiskosten gedeclareerd? Dan kunt u geen reiskosten declareren. Wijzig dan de zorgovereenkomst om een reiskostenvergoeding af te spreken.

 • Zorgbeschrijving is niet bekend (Wlz)

  Ontvangt u budget vanuit de Wlz? Dan heeft u voor elke zorgovereenkomst een zorgbeschrijving ingeleverd. De zorgbeschrijving is niet overgenomen in het PGB Portaal. In het PGB Portaal is de zorgbeschrijving onderdeel van het opstellen van de zorgovereenkomst. Zodra u de zorgovereenkomst wijzigt, vult u de zorgbeschrijving in onder het kopje 'Zorgbeschrijving'.

 • Weekrooster wordt niet altijd getoond

  Staat er een rooster in uw zorgovereenkomst en declareert u de zorg achteraf? Dan wordt het rooster niet getoond in het PGB Portaal. Staat er een rooster in uw zorgovereenkomst en ontvangt uw zorgverlener een maandloon? Dan wordt er wel een rooster getoond. Let op: de uren die de zorgverlener werkt, zijn tijdens de overgang gelijkmatig over de dagen verdeeld in het rooster. U kunt de zorgovereenkomst wijzigen en het rooster goed invullen.

 • Er staan geen ingestuurde papieren documenten in het portaal

  De scans van alle documenten die u per post heeft opgestuurd aan de SVB worden niet overgezet naar het PGB Portaal. Denk bijvoorbeeld aan een modelzorgovereenkomst of een kopie van een identiteitsbewijs. Als u een zorgovereenkomst wijzigt in het portaal, wordt u vanzelf gevraagd om een document te uploaden als dit nodig is. Wilt u deze documenten terugzien? Log dan in op Mijn PGB van de SVB.

 • Goedgekeurde tarieven boven het maximum worden betaald uit uw budget

  Heeft u een goedgekeurde zorgovereenkomst met een tarief dat boven het maximumtarief ligt? Ook dan wordt het volledige tarief uit uw pgb betaald. Daardoor kan uw budget eerder op zijn.  Als uw budget op is, mag u zelf bijstorten. Lees meer over bijstorten bij de veelgestelde vraag 'Kan ik bijstorten als ik budget tekort kom?'.

De volgende gegevens kunt u níet aanpassen in het PGB Portaal

 • Naam van de vertegenwoordiger staat niet bij de ondertekening

  Op dit moment staan de naam van de budgethouder en de zorgverlener bij de ondertekening van de zorgovereenkomst. Ook als de vertegenwoordiger de zorgovereenkomst heeft ondertekend. Er wordt aan gewerkt om de juiste ondertekenaar te tonen.

 • Proeftijd is niet altijd bekend

  Heeft u een proeftijd afgesproken? Dan vindt u deze niet altijd terug in de zorgovereenkomst in het PGB Portaal. Het is niet mogelijk om bij het wijzigen van de zorgovereenkomst alsnog de proeftijd in te vullen. Wilt u de zorgovereenkomst beëindigen tijdens de proeftijd, maar staat deze niet in uw zorgovereenkomst? Neem dan contact op met uw zorgkantoor of gemeente.

 • Laatste wijzigingsdatum wordt als ingangsdatum getoond

  Als uw zorgovereenkomst nooit is gewijzigd, ziet u de oorspronkelijke ingangsdatum in het portaal terug. Als uw zorgovereenkomst is gewijzigd, dan ziet u de datum van de laatste wijziging als ingangsdatum in het portaal.

Zorgovereenkomst wijzigen

U kunt de zorgovereenkomst in het PGB Portaal makkelijk wijzigen. Zo kunt u alle afspraken die niet zijn overgenomen ook aanpassen.

Bedenk eerst over welke maanden u nog een declaratie moet indienen, voordat u de ingangsdatum van de wijziging kiest.

Voorbeeld

Stel het is 7 juli 2019. In uw zorgovereenkomst mist de afgesproken reiskostenvergoeding. Omdat deze niet is overgezet van Mijn PGB naar het PGB Portaal. U moet nog een declaratie indienen over juli. Wijzig de zorgovereenkomst dan per 1 juli 2019 en voeg de reiskostenvergoeding toe.

De zorgverlener en u zetten dan een digitale handtekening onder de gewijzigde versie. Met de komst van het nieuwe portaal beoordeelt uw zorgkantoor of gemeente wijzigingen van de zorgovereenkomst.