Gaan alle budgethouders gebruik maken van het PGB Portaal?

Uiteindelijk kunnen alle budgethouders uit de Wmo, Jeugdwet en Wlz gebruik maken van het PGB Portaal. Alle zorgkantoren en gemeenten worden geleidelijk aangesloten. Hun budgethouders worden hierover op tijd geïnformeerd.

De budgethouders van deze zorgkantoren en gemeente hebben toegang tot het PGB Portaal.

Het is nog niet bekend of en wanneer budgethouders uit de Zvw ook van het PGB Portaal gebruik gaan maken.