Toekenningsbeschikkingen

Uw geldige toekenningsbeschikkingen worden door uw zorgkantoor of gemeente ingevoerd in het PGB Portaal. Daardoor kunt u direct zorgovereenkomsten opstellen en wijzigingen doorvoeren.

De afgiftedatums van de toekenningsbeschikkingen van de Wlz, Wmo en Jeugdwet in het portaal zullen de momenten zijn waarop uw gegevens zijn overgezet. Heeft u de oorspronkelijke datum nodig waarop uw gemeente de toekenningsbeschikking heeft afgegeven? Bijvoorbeeld als u bezwaar wilt maken. Raadpleeg dan de papieren beschikking die u heeft ontvangen of log in op Mijn PGB van de SVB.