Toekenningsbeschikkingen

Uw geldige toekenningsbeschikkingen zijn door uw zorgkantoor of gemeente ingevoerd in het PGB Portaal. Daardoor kunt u direct zorgovereenkomsten opstellen en wijzigingen doorvoeren.

In het PGB Portaal is de afgiftedatum van uw toekenningsbeschikking van de Wlz, Wmo of Jeugdwet de datum waarop uw gegevens zijn overgezet.

Oorspronkelijke afgiftedatum

Heeft u de oorspronkelijke datum nodig waarop de toekenningsbeschikking is afgegeven? Bijvoorbeeld als u bezwaar wilt maken? De oorspronkelijke datum staat op de papieren beschikking die u heeft ontvangen. Of bekijk de gegevens van uw toekenningsbeschikking op Mijn PGB van de SVB.