Declaraties en budget

Declaraties

Declaraties vóór de overgangsperiode

Alle declaraties die de SVB voor de overgangsperiode heeft ontvangen, zijn verwerkt in het oude systeem. U kunt daar nog inloggen om uw declaraties te bekijken. U ziet geen oude declaraties in het nieuwe portaal. U ziet wel een regel op de pagina ‘Overzicht declaraties’ met de titel ‘Totaalbedrag aan uitbetalingen’. Het bedrag van deze declaratie is het totaal van uw bestede budget tot de overgang.

Wanneer wordt de zorgverlener uitbetaald?

Bij een maandloon wordt op de gebruikelijke datum uitbetaald. Dit geldt ook voor zorgverleners met salarisadministratie bij de SVB. Zorgverleners zonder salarisadministratie bij de SVB en waarvoor u als budgethouder declaraties indient, ontvangen hun geld zo snel mogelijk na de overgangsperiode.

Houd rekening met het maximaal te declareren bedrag

Ook in het overgangsjaar moet u rekening houden met het maximum te declareren bedrag. Voor het verantwoordingsvrij bedrag en de feestdagenuitkering is er een maximum per jaar dat u mag opvragen of declareren. In het PGB Portaal is niet bekend hoeveel u al heeft opgevraagd of gedeclareerd.

Het zorgkantoor of de gemeente zullen in de loop van het jaar controleren of u niet meer heeft gedeclareerd dan mag. Als u meer declareert of opvraagt dan uw maximum, kan het zijn dat u dit achteraf moet terugbetalen. Wilt u een declaratie voor het verantwoordingsvrij bedrag en/of feestdagenuitkering indienen? Download dan eerst op de pagina 'Overzicht declaraties' het 'Totaalbedrag aan uitbetalingen'. Hier ziet u hoeveel u al heeft gedeclareerd.

Budget

Berekenen van de stand van uw budget

De stand van uw budget is berekend door de SVB. Dat is gedaan op basis van alle declaraties die zijn verwerkt door de SVB. Deze stand wordt doorgegeven aan het PGB Portaal.

Budget in het PGB Portaal

Als u voor het eerst inlogt in het PGB Portaal ziet u op de pagina ‘Overzicht budget’ de stand van uw budget. U ziet wat uw resterende budget is. U ziet niet de laatste stand van uw verantwoordingsvrij bedrag. Het kan dus lijken alsof u uw gehele verantwoordingsvrij bedrag kunt opvragen (zie ‘Houd rekening met het maximaal te declareren bedrag’ onder Declaraties).

Vrijwillige storting

Vrijwillige bijstortingen gedaan voor de overgangsperiode ziet u niet terug in het portaal. Heeft u nog budget over van uw vrijwillige storting? Dit bedrag stort de SVB terug op uw rekening.

Wmo

Heeft u een budget uit de wet Wmo-HH of uit de Wmo-BG? Deze Wmo-budgetten worden vanaf nu als één Wmo-budget getoond. U kunt zelf bepalen aan welke werkzaamheid binnen de Wmo u het totale budget besteedt.