Nieuw vanaf 24 september 2020

Het PGB Portaal is constant in ontwikkeling. Ontwikkelingen die het portaal voor u prettiger, sneller, stabieler en toegankelijker maken. De nieuwste aanpassingen zijn op 24 september doorgevoerd.

Ook deze keer zijn er veel technische oplossingen doorgevoerd. Hierdoor is de werking van het portaal sterk verbeterd. Er zijn meerdere aanpassingen gedaan op het vlak van toegankelijkheid. Zodat iedereen het portaal goed kan blijven gebruiken.

Nieuwste ontwikkelingen

Het aantal maanden dat u een zorgovereenkomst met terugwerkende kracht kunt wijzigen is verhoogd tot maximaal 84 maanden. Kom een wijziging met terugwerkende kracht wel eerst overeen met uw verstrekker.

Wilt u uw post niet op het woonadres ontvangen, dan kan het ontvangstadres nu worden aangepast. Dit geldt voor zowel budgethouders als vertegenwoordigers. U geeft dit aan bij de verstrekker. Aan het toekenningsbericht is hiervoor het correspondentieadres toegevoegd.

Bij het opstellen van een zorgovereenkomst op een mobiel apparaat wordt het scherm niet meer geblokkeerd door de statusbalk. U kunt de overeenkomst lezen of er doorheen scrollen. Dit probleem is ook opgelost voor de mobiele weergave van een kassabon.

Bij een afwijzing van een declaratie ziet u nu ook de reden. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat de ingangsdatum van de declaratie voor de ingangsdatum van een zorgovereenkomst ligt. Of omdat de handtekening ontbreekt.

Toegankelijkheid

Er zijn meerdere aanpassingen gedaan op het vlak van toegankelijkheid. Zodat iedereen het PGB Portaal goed kan blijven gebruiken. We voldoen hierdoor aan de toegankelijkheidseisen. Voor u betekent dit bijvoorbeeld dat u ook met een toetsenbord makkelijker kunt navigeren. Ook kunt u pagina’s in het portaal op meerdere manieren vinden. En een informatie-icoontje sluit u nu ook af met de Escape-toets. Aan de ‘Leg deze pagina uit’- functie zijn tekstbeschrijvingen toegevoegd. Zo is de uitleg ook duidelijk zonder beeld. En de gesproken uitleg in het portaal is verbeterd.