Nieuw vanaf 26 mei 2020

Het PGB Portaal is constant in ontwikkeling. Ontwikkelingen die het portaal voor u prettiger, sneller, stabieler en toegankelijker maken. De nieuwste aanpassingen zijn op 26 mei doorgevoerd.

Nieuw logo, nieuwe kleuren, nieuwe naam voor de website

25 mei is www.entreepgb.nl aangepast naar www.mijnpgb.nl. Ook heeft de website een nieuw logo en nieuwe kleuren. Het PGB Portaal heeft vanaf 26 mei dezelfde uitstraling. Er is hierbij goed gekeken naar de toegankelijkheid, waarvoor ook technische aanpassingen zijn gedaan. De indeling is niet veranderd, de website en het PGB Portaal blijven vertrouwd.

Nieuwste aanpassingen

Met de nieuwste aanpassingen zijn verschillende technische problemen opgelost, zodat handelingen voor u als gebruiker beter verlopen of weer mogelijk zijn. Zo verspringt de kassabon bijvoorbeeld niet langer tijdens het indienen van een declaratie en bij het berekenen van het maandloon. De kassabon staat nu altijd onder de hulpknop. In het budgetoverzicht ziet u ook de betaalopdrachten met de status Verrekend en Verrekend/Betaald terug. Is het budget niet meer voldoende, dan kunnen declaraties voortaan weer foutloos worden ingetrokken.

Is er sprake van een storing bij DigiD, eHerkenning of VECOZO, waardoor inloggen in het portaal niet mogelijk is? Dan krijgt u hiervan een duidelijke melding te zien. En voor zorgverleners en zorginstellingen geldt dat op de betaalspecificatie staat voor welke budgethouder, welke betaling is gedaan.

Gebruikers van het PGB Portaal werken met verschillende browsers en browserversies. In de aanpassingen van 26 mei, zijn meerdere problemen opgelost die gebruikers van Internet Explorer 11 ondervonden.

Soms komt het voor dat budgethouders die nog niet zijn overgegaan naar het PGB Portaal, per ongeluk proberen in te loggen op het PGB Portaal. Zij krijgen nu een duidelijke melding te zien. Hierin wordt uitgelegd waarom inloggen niet lukt en dat zij voor hun pgb-zaken bij de SVB terecht kunnen.