Nieuw vanaf 18 februari 2020

Het PGB Portaal is constant in ontwikkeling. Ontwikkelingen die het portaal voor u prettiger, sneller, stabieler en toegankelijker maken. Deze aanpassingen zijn op 18 februari doorgevoerd.

Declaraties bij wijzigen van een zorgovereenkomst

Bij het wijzigen van een zorgovereenkomst met een ingangsdatum in het verleden, werden voorheen alle ingediende declaraties ingetrokken. Vanaf nu is dat niet meer zo. Alleen als er bij zo’n wijziging gevolgen zijn voor betalingen, worden declaraties ingetrokken. In veel gevallen bespaart dit budgethouders het opnieuw invoeren van declaraties.

Duidelijker overzicht declaraties

Het overzicht van uw declaraties is duidelijker geworden, door de toevoeging van de statussen ‘Te verrekenen / vorderen’ en ‘Verrekend / betaald’.

Juiste contactgegevens

Budgethouder en zorgverlener zien voortaan altijd de juiste contactgegevens. Voor de zorgverlener zijn dit altijd de contactgegevens van de SVB. Voor de budgethouder worden de contactgegevens van het zorgkantoor of de gemeente getoond.

Aanpassingen loonstrook

De loonstrook is bijgewerkt naar de nieuwe regelgeving van de WAB (Wet arbeidsmarkt in balans) en de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Zo wordt het Burgerservicenummer (BSN) niet meer getoond.