Zorgovereenkomst

U krijgt in 7 stappen uitgelegd hoe u makkelijk een nieuwe zorgovereenkomst kunt opstellen. Onderaan de pagina ziet u hoe u een zorgovereenkomst kunt wijzigen of beëindigen. Gedetailleerde informatie over alle vragen in de zorgovereenkomst vindt u in de 'Toelichting zorgovereenkomst'.

MijnPGB Portaal - Zorgovereenkomst opstellen

Heeft u een pgb gekregen?

Maak dan eerst duidelijke afspraken met uw zorgverlener.

Daarna stellen u en uw zorgverlener de zorgovereenkomst op.  

Op de pagina AAN DE SLAG vindt u een korte handleiding over het opstellen van een zorgovereenkomst.

Kies voor ‘OPSTELLEN ZORGOVEREENKOMST.’

Dit gaat in vijf stappen.

Stap 1: PARTIJEN.

Met wie sluit u de zorgovereenkomst af?

En om welk soort zorgovereenkomst gaat het?

U kunt hulp krijgen bij uw keuze.  

Vul de gegevens in.

Wilt u ergens meer informatie over? Klik op de ‘i’.

Stap 2: WERKAFSPRAKEN.

Vul alle werkafspraken in.

Bijvoorbeeld…

Welke periode gaat het om?

En welke werkzaamheden en vergoedingen spreekt u af met uw zorgverlener?

Stap 3: ALGEMENE AFSPRAKEN.

Lees ze goed door! Ze zijn onderdeel van de overeenkomst.

Stap 4: CONTROLE.

Controleer alles.

Is alles akkoord? Dan deelt u de zorgovereenkomst met uw zorgverlener.

Stap 5: GEDEELD.

De zorgverlener controleert, vult eventueel aan en ondertekent.

U ziet wat er al gebeurd is.

U controleert opnieuw alles en ondertekent als laatste.

Daarna gaat de zorgovereenkomst naar de gemeente of het zorgkantoor.

Die moet de zorgovereenkomst beoordelen en GOEDGEKEUREN.

Hiervan krijgt u bericht per email of post.

Zodra de goedkeuring binnen is kan de zorgverlener voor u aan het werk!

Voor meer informatie, ga naar www.mijnpgb.nl.

Opstellen zorgovereenkomst

Stap 1: Voorbereiden

Om aan de slag te kunnen in het PGB Portaal heeft u een geldige toekenningsbeschikking nodig. Heeft u deze niet, neem dan contact op met uw zorgkantoor of gemeente.

Maak afspraken met uw zorgverlener voor in de zorgovereenkomst. Onder stap 3 ‘Opstellen’ vindt u de belangrijkste onderdelen die kunnen voorkomen in een zorgovereenkomst. Niet elk onderdeel zal voor uw situatie gelden. Wanneer u de zorgovereenkomst gaat opstellen in het portaal, krijgt u alleen de vragen over de onderdelen die passen bij uw situatie. Het is handig om de afspraken meteen in het portaal in te voeren. Zo weet u direct welke afspraken u moet maken.

Stap 2: Navigeren

Ga naar de inlogpagina van het PGB Portaal en log in. Vanaf de startpagina van het PGB Portaal kiest u voor 'opstellen zorgovereenkomst'. Deze optie vindt u ook in het menu.

Stap 3: Opstellen

U bent nu op de pagina 'Opstellen zorgovereenkomst'. U ziet bovenaan de pagina dat u in vijf stappen de zorgovereenkomst gaat opstellen. Hieronder staan deze vijf stappen kort uitgelegd. Tijdens het opstellen van uw zorgovereenkomst, kunt u tussendoor opslaan zodat u op een later moment verder kunt.


Partijen
U kiest onder andere met welke zorgverlener u een zorgovereenkomst wilt opstellen. Dit kan een zorgverlener zijn met wie u al eerder een zorgovereenkomst heeft opgesteld of een nieuwe zorgverlener. Als u meer zorgverleners nodig heeft, sluit u met elke zorgverlener apart een zorgovereenkomst af. Ook kiest u het soort zorgovereenkomst. Het is belangrijk dat u de juiste overeenkomst kiest afhankelijk van uw situatie.


Werkafspraken
In de stap werkafspraken spreekt u de volgende dingen af:

  • Looptijd van de zorgovereenkomst

  • Proeftijd (in sommige situaties)

  • Brutotarief
  • Werkzaamheden
  • Reiskosten (in sommige situaties)


Algemene afspraken
In de stap algemene afspraken spreekt u de volgende dingen af:

  • Salarisadministratie (in sommige situaties)
  • Zorgbeschrijving (voor de Wlz)
  • Standaard afspraken (o.a. geheimhouding en opzegtermijnen)
  • Overig (bijv. huisregels)


Controle
In deze stap ziet u een overzicht van alle ingevulde informatie. Controleer goed of alles correct is ingevuld. Wilt u nog iets aanpassen? Ga dan terug naar de juiste stap via de knop 'vorige stap'. Als u klaar bent met controleren, kunt u een notitie toevoegen. Deel de zorgovereenkomst met uw zorgverlener.


Gedeeld
De zorgovereenkomst is gedeeld met uw zorgverlener. Na het delen met uw zorgverlener kunt u nog wijzigingen aanbrengen in de zorgovereenkomst, ook als de zorgverlener al heeft ondertekend. De zorgovereenkomst moet dan wel opnieuw gedeeld worden met en ondertekend door de zorgverlener.

Stap 4: Ondertekenen zorgverlener

Nadat de zorgovereenkomst is gedeeld met de zorgverlener, kan de zorgverlener gegevens wijzigen of aanvullen en vervolgens ondertekenen. De zorgovereenkomst komt dan weer terug bij u.

Stap 5: Ondertekenen budgethouder

Controleer de eventuele wijzigingen die de zorgverlener heeft aangebracht goed. Bent u akkoord met alle afspraken, dan zet u een digitale handtekening met de knop 'ondertekenen'. De zorgovereenkomst wordt vervolgens ingediend bij uw zorgkantoor of gemeente.

Stap 6: Beoordeling zorgkantoor of gemeente

Uw zorgkantoor of gemeente beoordeelt uw zorgovereenkomst. U krijgt ongeveer in zeven dagen een reactie. Dat hangt wel af van de drukte. U krijgt een bericht wanneer uw zorgovereenkomst is beoordeeld.

Stap 7: Overzicht

U kunt uw zorgovereenkomsten bekijken door op de pagina 'Overzicht zorgovereenkomsten' een zorgovereenkomst aan te klikken. Hier kunt u verder met een eerder opgeslagen zorgovereenkomst die nog niet is ingediend.

Wijzigen, verlengen of beëindigen

Wilt u een goedgekeurde zorgovereenkomst wijzigen, verlengen of beëindigen? Dat kan direct in het portaal.

Wijzigen of verlengen

Open op de pagina 'Overzicht zorgovereenkomsten' de juiste zorgovereenkomst en klik daarna op de knop 'Wijzigen'. Wijzigingen die uw zorgverlener of u maakt, moeten altijd ondertekend worden door uw zorgverlener en u. Sommige wijzigingen kunt u daarna zelf doorvoeren, bijvoorbeeld een verlenging of een wijziging in overige afspraken. Voor andere wijzigingen is opnieuw goedkeuring van uw zorgkantoor of gemeente nodig. Bijvoorbeeld bij een wijziging in de werkzaamheden of de tarieven. In stap 4 ziet u of uw wijziging moet worden goedgekeurd door uw zorgkantoor of gemeente.

Let op: wijzigingen gaan altijd in per de eerste van de maand.

Beëindigen

Wanneer u een zorgovereenkomst (eerder) wilt beëindigen, bespreekt u dit eerst met uw zorgverlener. Open op de pagina 'Overzicht zorgovereenkomsten' de juiste zorgovereenkomst en klik daarna op de knop 'Beëindigen'. Vul hier de nieuwe einddatum van de zorgovereenkomst in. Houdt wel rekening met het opzegtermijn. Mocht de zorgverlener het niet eens zijn met de beëindiging, dan gelden er andere regels. Deze informatie krijgt u tijdens het opstellen van de beëindiging.